Troen som forandrer livet

av Jan Inge Espedal

Markus 11, 22 - 23
Og Jesus svarte dem: «Ha tro til Gud! Sannelig, jeg sier dere: Om noen sier til dette
fjellet: ‘Løft deg og kast deg i havet!’ og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier,
vil skje, da skal det også gå slik.
Det er en grensesprengende kraft i tro. Hele livet kan bli forandret ut fra hva man tror på.

Bibelen oppfordrer oss blant annet til å tro på følgende:

 

  1. 1-Tro på Gud
  2. 2-Tro på deg selv
  3. 3-Tro på kallet (det Gud har utvalgt deg til)
  4. 4-Tro at du er skapt for en tid som denne

 

Mange ganger mister vi gode ting i livet fordi vi sliter med troen på Gud og/eller troen på oss
selv. Hvis man våger å satse på at Gud er mektig, og at vi selv er betydningsfulle og utsendt
av Gud, kan man leve i Guds fulle potensial for livene våre.

Jeremia 1, 5-9

«Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, før du ble født, helliget jeg deg; til profet for
folkeslagene satte jeg deg.» Men jeg sa: «Å, min Herre og Gud! Se, jeg kan ikke tale, jeg er
for ung!» Da sa Herren til meg: «Du skal ikke si: Jeg er ung! Overalt hvor jeg sender deg, skal
du gå, og alt jeg befaler deg, skal du si. Vær ikke redd for dem, jeg er med deg og skal berge
deg, sier Herren.» Herren rakte ut hånden og rørte ved munnen min. Så sa Herren til meg:
«Nå legger jeg mine ord i din munn.

Guds kallelse til Jeremia er et eksempel på hvor lett det er å tvile på seg selv. Dårlig selvbilde
og liten tro på egne ferdigheter kan for egen del begrense hva Gud ønsker å gjøre. Gud selv,
ønsker at vi skal se hvor stor og mektig Han er, og når Han sender oss ut, er ingenting umulig.

Nedenfor er en formulert bekjennelse som kan brukes i ditt eget liv. Håper den kan være til
hjelp.

Proklamasjon / bekjennelse:

Jeg tror at Gud er stor og mektig, og at alt er mulig for Ham. Jeg tror at frelsen, styrken og alt
jeg behøver finnes i Jesus Kristus.

Jeg tror at jeg er unik skapt av Gud, og at jeg er uendelig mye verdt. Jeg er elsket av Gud og
har derfor stor tro på meg selv.

Jeg tror at Gud kaller og utvelger. Jeg tror at Gud har utvalgt meg til å være Hans barn, og for
å tjene Han med mitt liv. Jeg tror at Guds kall for meg er til velsignelse og hjelp for mange
mennesker.
Jeg tror at Gud har skapt meg for en tid som denne, og jeg er takknemlig for å leve akkurat nå.

 

Troen som forandrer livet Troen som forandrer livet

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda