Troen på evangeliet påvirker alt!

av Jan Inge Espedal

Hebreerbrevet 11,1: ”Tro er full tillit til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser.”
Å tro, er i følge Bibelen, mer enn bare å anta noe, eller å ha en vag forestilling om noe.
Å tro er full tillit til, man er altså fullstendig overbevist. Troen frelser, og man kan ikke være
litt frelst eller mye frelst. Enten så har man tatt imot frelsen i Jesus, eller så har man ikke.

Samtidig så er det viktig at vi har et høyt nivå av tro i forhold til evangeliet. Hvis man har en
sterk tro på Jesus frelsesverk så vil dette påvirke livene våre mye.

I Guds skapelse så er vi mennesker i særstilling, ingenting av det andre Gud skapte kan måle
seg med oss mennesker. Gud elsker oss mennesker, og han gjør alt Han kan for at flest mulig
mennesker skal komme tilbake til fellesskapet med Ham.
Johannes 3, 16-17 "For så høyt har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for
at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."

Den lille bibel, Johannes 3.16, handler Guds store kjærlighet og om at troen på Jesus frelser
oss, og gir oss et evig liv. Evangeliet er de gode nyhetene, og det er den positive siden vi
skal legge hovedfokuset på. Samtidig så handler bibelverset om at Jesus kom for å redde
menneskene fra en fortapelse.

Bibelen sier altså at det er to utveier av dette livet; en evig himmel, eller en evig fortapelse.
Hvis man tror dette, så får det store konsekvenser for hvordan man prioriterer, hva man
fokuserer på og hva man ser på som viktig her på jorden. Graden av troen på evangeliet
påvirker alt!

Svak tro på evangeliet = svakt kristenliv
Sterk tro på evangeliet = sterkt kristenliv
En sterk tro på evangeliet resulterer blant annet i:
-stor Jesus begeistring
-man gjør godt mot andre mennesker
-man gjør det man kan for å dele troen med andre

Rom 1.16: "For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse
for hver den som tror..."

Troen på evangeliet påvirker alt! Troen på evangeliet påvirker alt!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda