Tro som handler forandrer | The responding Faith changes

av Tormod Røyland

Overvinn tvil med tro

 

 

Bibelstudie fra talen 9. febr -14

-----------------------------------------------------------------------------

For English - please copy the study in "Google Translate"

-----------------------------------------------------------------------------  

 Av pastor Tormod Røyland

Les: Lukas 5; 1-9 «På ditt ord Herre»
Hebr 11, 6 «Uten tro er det umulig å være til glede for Gud, for..»

INNLEDNING:
Jesus taler til folket på stranden og de trenger seg på ham. Jesus setter seg i båten til Peter, og når han er ferdig med å tale, sier Jesus: «Peter, kast garnet ut».
Merk deg: Jesu befaling til Peter om å ta et skritt i tro på Hans ord, var det som stor mellom Peter og et mirakel!

1. TRO SOM KREVER HANDLING MØTER OFTE MOTSTAND I DEN TROENDE.

«Herre, vi har stevd hele natten»
Peters motstand er en vanlig menneskelig reaksjon. Ofte er vår «kompetanse», erfaring en indre stemme som vil hindre oss å handle i tro. Et skritt i tro utfordrer vår komfortsone og utfordrer vår lydighet.

Jesus ville gjøre et under, så Peter kunne få erfare Jesus.
Sa jeg deg ikke, at dersom du tror skal du få se Guds herlighet (Joh 11,40).
Tro har alltid et element av risiko i seg. Et skritt FRA det kjente (naturlige) - TIL det ukjente (mirakelsonen).
Helbredelser, under og mirakler involverer alltid menneskers tro.

 

Spørsmålet er: Hva gjør du og jeg med motstanden i oss mot å ta et steg i tro?
2. OVERVINN TVIL MED DIN TRO.

Vendepunktet: Fra «men Herre» til «men på ditt Ord Herre»
Peter handlet på et ORD fra Jesus. Tro er å handle på et Ord fra Gud!

a) TRO er overbevisning
 - Strongs og Moffats: Tro = overbevisning
 - (Rom 4;20-21)  "Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og gav Gud ære. For han var helt overbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre

b) Tro er tillitt
(1. Joh 5;14) Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. 15 Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.

c) Tro er handling
 (Jak 2; 20) Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nytte?

If you change the way you look at things, the things you look at change (Wayne Dyer).
Mark 11; 23: Sannelig, jeg sier dere: Om noen sier til dette fjellet: 'Løft deg og kast deg i havet!' og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier, vil skje, da skal det også gå slik (Jesus).

------------------------------------
Til samtale:

------------------------------------

1) Hvor kommer troen fra?
2) Hva opplever du er vanskelig ved å ta et skritt i tro?
3) Hva er grunnlaget for å handle i tro?

 

 

Tro som handler forandrer | The responding Faith changes Tro som handler forandrer | The responding Faith changes

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda