Tro og bekjenn

av Jan Inge Espedal

Hva man velger å stole på (tro), og hva man velger å si (bekjenne), vil avgjøre fremtiden!

 

For English - please copy the study in "Google Translate"
-----------------------------------------------------------------------------

 

Romerbrevet 10, 9

«For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.»

 

1. Mosebok 1, 1 - 3

«I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys.»                                              

Det Gud sier har skaperkraft i seg! For oss betyr det, at bibelen, Guds ord, skaper ting i våre liv! Det betyr også at vi skal ligne på Gud; vi skaper også med våre ord!

 

Ordene vi sier er av særdeles stor betydning. Ord kan skape positive ting, men de kan også ødelegge. Ved å være bevisst på å bekjenne tro i alle slags situasjoner, åpner vi opp for at Gud kan handle på vår tro.

 

Markus 11, 23 - 24

«Sannelig, jeg sier dere: Om noen sier til dette fjellet: 'Løft deg og kast deg i havet!' og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier, vil skje, da skal det også gå slik. Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene deres - tro at dere har fått det, og dere skal få det.»

 

Bibelen oppfordrer oss til ikke å snakke så mye OM problemene våre, men å snakke TIL dem!

--------------------------------------------------------

TIL SAMTALE I LIVSGRUPPENE

-------------------------------------------------------------

1.      Hvordan kan du sørge for at du ikke blir styrt av tvil men tro?

 

2.      Hvilke «fjell» ønsker du å snakke til?

 

 

 

 

 

Tro og bekjenn Tro og bekjenn

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda