Tro

av Jan Inge Espedal

Hvem er egentlig Jesus? Hva slags bok er bibelen? Skjer det overnaturlige ting i 2017? Disse spørsmålene blir aktualisert i denne talen.

 

 ---------------------------------------------------------------------------

For English - please copy the study in "Google Translate"
-----------------------------------------------------------------------------

 

Johannes 10, 10

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

 

Her snakker Jesus om at Han er kommet for at vi mennesker skal ha liv og overflod. Samtidig sier han at tyven (djevelen) har til hensikt å stjele, drepe og ødelegge. For personer som tror på Jesus, vil det alltid være en kamp om deres tro.

 

Hvem er egentlig Jesus?

 

Johannes 3, 16

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

 

Jesus er Guds sønn og verdens frelser! | Djevelen vil nedgradere hvem Jesus faktisk er/var.

 

Hva slags bok er bibelen?

 

Hebreerbrevet 4. 2

For evangeliet ble også forkynt for oss slik som det ble for dem. Men ordet som de hørte, ble ikke til noen nytte for dem, fordi det ikke ble knyttet sammen med troen i dem som hørte det.

 

Bibelen er Guds ord, og når troen "smelter" sammen med ordet fødes det liv

 

Guds ord er sant! | Djevelen vil få oss til å tro at det er mye bra i Bibelen, MEN det som står der er ikke helt sant

 

Skjer det overnaturlige ting i 2017?

 

Hebreerbrevet 1, 14

Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen?

 

Gud har sendt engler som skal støtte og hjelpe troende.

 

Gud virker overnaturlig! | Djevelen vil få oss til å tro at det bare var på bibelens tid at det skjedde overnaturlige ting. «Nå er ikke Gud så mektig lenger ...»

 

 

---------------------------------------------------------

TIL SAMTALE I LIVSGRUPPENE

-------------------------------------------------------------

På hvilket grunnlag kan vi tro at Jesus er Guds sønn og verdens Frelser?

 

Fortell om hvordan Guds ord har styrket/hjulpet deg i en bestemt situasjon!

 

Fortell om noe overnaturlig som Gud har gjort i ditt eller andres liv!

 

 

Tro Tro

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda