Tro

av Aasmund Erlandsen

Gud som skapte himmel og jord, var fornøyd da han hadde fullført skaperverket. I særstilling
satte Han mennesket. I kristne sammenhenger kan man ofte snakke om å tro på Gud, men noe
som er vel så grensesprengende er at Gud faktisk tror på deg og meg. Gud tror på det enorme
potensialet som er nedlagt i mennesket!

Hebreerbrevet 11,1
"Tro er full tillit til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser."

I Hebreerbrevet listes det opp en lang liste over mennesker som utrettet storverk på grunn av
at de trodde. De hadde sett noe i sitt indre, og handlet på det de hadde sett.

Josef var en mann som drømte store drømmer, og mennesker foraktet ham. Men på grunn av
troen til Josef, lot Gud han lykkes uansett hvordan omstendighetene var. Til slutt gikk de store
drømmene til Josef i oppfyllelse.

Jakobs brev 5,17 "Elia var et menneske under samme kår som vi, og han bad inderlig om at
det ikke skulle regne. Og det regnet ikke på jorden i tre år og seks måneder."

Vi som lever i dag har ikke noen dårligere forutsetninger enn trosheltene som nevnes i
Bibelen. Hver enkelt kan gjøre storverk i tro, og utgjøre en positiv forskjell for andre!

 

Tro Tro

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda