Trivsel og vekst

av Arnfinn Clementsen

Sal 92:13-16 Den rettferdige skal spire som palmetreet, han skal vokse
som en seder i Libanon.
De som er plantet i Herrens hus, skal spire i vår Guds forgårder.
Ennå i høy alder skal de bære frukt. De skal være kraftige og frodige…

Min drøm:
”Kirken jeg ser er fargerik, full av liv og begeistring, og den enkelte
trives og opplever seg verdifull”.

 

Sal 92:13-16 Den rettferdige skal spire som palmetreet, han skal vokse
som en seder i Libanon.
De som er plantet i Herrens hus, skal spire i vår Guds forgårder.
Ennå i høy alder skal de bære frukt. De skal være kraftige og frodige…

Min drøm:
”Kirken jeg ser er fargerik, full av liv og begeistring, og den enkelte
trives og opplever seg verdifull”.

1. Menigheten - et sted for trivsel og vekst
Salme 92:13 den rettferdige skal spire som palmetreet
Salme 92:14 de som er plantet i Herrens hus, skal spire/ trives/ blomstre

2. De gode nyhetene – evangeliet – er grunnlaget for trivsel og vekst
Rett gudsbilde - Gud er en god Gud
Sal 100:5 For Herren er god. Hans miskunnhet varer evig, og fra slekt
Forståelse av evangeliet - de gode nyhetene
Jes 52:7 Å, hvor vakre hans føtter er på fjellene, den som forkynner
evangeliet, den som bringer bud om fred, som forkynner evangeliet om gode nyheter, som bringer bud om frelse
Forståelse av rettferdighet - den rettferdige skal blomstre
Salme 92 13 Den rettferdige skal spire (blomstre) som palmetreet
Rom 3:22-24 rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde
Gal 2:21 om rettferdighet kom ved loven, så døde altså Kristus
forgjeves
Loviskhet vil ta trivselen og blomstringen bort fra menigheten!!!!

3. Vi er alle med og skaper et miljø for trivsel og vekst
Sjenerøsitet Ordsp 11:25
Oppmuntring Ef 4:29
Glede Fil 4:4
Takknemlighet 1Tess 5:18
Positive tanker Jer 29:11

Avslutning: Den som er plantet i Herrens hus, skal spire, trives, blomstre, vokse, bære frukt – hele livet !!!!
Salme 92:15 ennå i høy alder skal de bære frukt. De skal være kraftige
og frodige/ friske og blomstrende

Trivsel og vekst Trivsel og vekst

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda