Tredimensjonalt kristenliv

av Karen Zelfimian

Tredimensjonalt kristenliv Tredimensjonalt kristenliv

Tilbake til talereferater

 

 

Fokus på forfulgte kristne i Pakistan

av Sajid Christoffer Paul

Hør budskapet fra gudstjenesten på søndag her!

Les mer..

Fokus på forfulgte kristne i Pakistan Fokus på forfulgte kristne i Pakistan