Tre livsviktige åpenbaringer

av Arnfinn Clementsen

Matt 16:13-19 16 Du er Kristus, den levende Guds Sønn

Levende kristen tro og kristenliv handler ikke om
teoretisk kunnskap, men om åpenbaring – om å se !
Kunnskap er viktig – men åpenbaring er livsviktig!
(Efeserbrevet kapittel 3)

Matt 11:25-27 25 Jeg takker Deg, Far, himmelens og jordens Herre, at Du har skjult dette for vise og kloke og åpenbart det for umyndige
1Joh 1:1-3 det som vi har SETT og hørt, det forkynner vi dere
1Kor 2:12 den Ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne de ting som av nåde er blitt gitt oss av Gud
2Kor 3:17-18 Herren er Ånden. Og der Herrens Ånd er, der er frihet
Åpenbaring er knyttet til Ordet og Ånden

1. Åpenbaringen av Jesus

Matt 16:13-19 16 Du er Kristus, den levende Guds Sønn

Gal 1:15-16 16 å åpenbare sin Sønn i meg

Kristendommen står og faller med hvem Jesus er!

Han er Guds Sønn - som er Gud - Han er oppstått fra de døde - Han lever!

Han tok mine synder - min straff - min skyld - mine sykdommer
- min forbannelse - min død - JEG ER FRI!

2. Åpenbaringen av evangeliet

Rom 1:16-17 Jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er..

Gal 1:11 / 2:2 ved Jesu Kristi åpenbaring

Frelse bare ved tro på Jesus og det Han har gjort
Alt er av nåde og bare av nåde - Vi har fått alt i Ham og med Ham

Den som ser det vil ikke avvise det - men ta imot og bli forvandlet

3. Åpenbaringen av menigheten

Matt 16:18 på denne klippen (Kristus) vil jeg bygge Min menighet

Efes 3:3-4 Kristi mysterium - menigheten
Menighet er ikke en organisasjon, forening, losje, interessefellesskap...

Men Kristi kropp på jorden - en levende organisme

Åpenbaring om den universale - og lokale menigheten!

 

Tre livsviktige åpenbaringer Tre livsviktige åpenbaringer

Tilbake til talereferater

 

 

Himmelen til jorden

av Rune Borgsø

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda