Tre livsviktige åpenbaringer

av Arnfinn Clementsen

Matt 16:13-19 16 Du er Kristus, den levende Guds Sønn

Levende kristen tro og kristenliv handler ikke om
teoretisk kunnskap, men om åpenbaring – om å se !
Kunnskap er viktig – men åpenbaring er livsviktig!
(Efeserbrevet kapittel 3)

Matt 11:25-27 25 Jeg takker Deg, Far, himmelens og jordens Herre, at Du har skjult dette for vise og kloke og åpenbart det for umyndige
1Joh 1:1-3 det som vi har SETT og hørt, det forkynner vi dere
1Kor 2:12 den Ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne de ting som av nåde er blitt gitt oss av Gud
2Kor 3:17-18 Herren er Ånden. Og der Herrens Ånd er, der er frihet
Åpenbaring er knyttet til Ordet og Ånden

1. Åpenbaringen av Jesus

Matt 16:13-19 16 Du er Kristus, den levende Guds Sønn

Gal 1:15-16 16 å åpenbare sin Sønn i meg

Kristendommen står og faller med hvem Jesus er!

Han er Guds Sønn - som er Gud - Han er oppstått fra de døde - Han lever!

Han tok mine synder - min straff - min skyld - mine sykdommer
- min forbannelse - min død - JEG ER FRI!

2. Åpenbaringen av evangeliet

Rom 1:16-17 Jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er..

Gal 1:11 / 2:2 ved Jesu Kristi åpenbaring

Frelse bare ved tro på Jesus og det Han har gjort
Alt er av nåde og bare av nåde - Vi har fått alt i Ham og med Ham

Den som ser det vil ikke avvise det - men ta imot og bli forvandlet

3. Åpenbaringen av menigheten

Matt 16:18 på denne klippen (Kristus) vil jeg bygge Min menighet

Efes 3:3-4 Kristi mysterium - menigheten
Menighet er ikke en organisasjon, forening, losje, interessefellesskap...

Men Kristi kropp på jorden - en levende organisme

Åpenbaring om den universale - og lokale menigheten!

 

Tre livsviktige åpenbaringer Tre livsviktige åpenbaringer

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda