Tre livsnødvendige åpenbaringer

av Åge Åleskjær

Mat 16:16-18     ”Simon Peter svarte og sa: "Du er Kristus, Den Levende Guds Sønn."
Jesus svarte og sa til ham: "Salig er du, Simon Bar-Jona,
 for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men Min Far,
Han som er i himmelen.
Og Jeg sier også til deg at du er Peter, og på denne klippen
vil Jeg bygge Min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den”

1. Åpenbaringen av Jesus

Peter hadde forstått hvem Jesus er. Den viktigste av alle åpenbaringer i vår liv er å se hvem Jesus er.
Det forvandler våre liv. Det handler ikke om kristendom, men om Jesus.
Guds hemmelighet gjennom historien var Jesus, og når tiden var inne, ble han åpenbart til frelse
for alle mennesker.

2. Åpenbaringen av menigheten

Jesu hemmelighet var menigheten. Når Jesus dro til sin far i himmelen overlot han oppdraget til menigheten.
Menigheten er Jesu hustru. Han elsker sin menighet! Alle kristne er med i den universale menighet,
Men det er avgjørende viktig å være med i en lokal menighet på det stedet en bor.
Alle trenger en lokal menighet, og dette må komme på plass i den enkeltes personlige liv.

3. Åpenbaringen av evangeliet.

Menigheten har fått et budskap, evangeliet. Det er bare ett evangelium, og det har kraft til å
frelse og forvandle menneskers liv. Vårt kalle er å forkynne evangeliet til alle mennesker.

 

Tre livsnødvendige åpenbaringer Tre livsnødvendige åpenbaringer

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda