Tre ganger advent

av Arnfinn Clementsen

Den første jul var svaret på menneskers forventning gjennom århundrer
Verdens største nyhet: Gud ble menneske - korset - oppstandelsen!

Tre ganger Advent !  - Three times Advent!

Av Arnfinn Clementsen 21. desember -14

(For English, please copy into Google translate)


"Advent" - (latin: adventus) - ankomst - komme - coming
1. Advent 1 - Snart er det jul / Soon it ́s Christmas

Den første jul var svaret på menneskers forventning gjennom århundrer 
Verdens største nyhet: Gud ble menneske - korset - oppstandelsen!
NB. Gud sendte ikke en bombe for å ødelegge en fortapt menneskehet, men 
sin egen Sønn for å frelse


"Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag 
er det født dere en frelser i Davids by, han er Messias, Herren" 
"Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the 
people: Today in the town of David a Savior has been born to you, he is Christ 
the Lord""

Lukas 2:10-11/ Luke 2:10-11


2. Advent 2: Jesus kommer snart / Jesus is coming soon
Gjennom historien har det alltid vært en forventning i den levende kirke til at 
Jesus skal komme tilbake!
Håpet for den som tror - og for en hel verden!

"Han som vitner dette sier: "Ja, jeg kommer snart." 
Amen. Kom Herre Jesus! 
Herren Jesu nåde være med dere alle!" 

"Yes. I am coming soon! Amen. Come, Lord Jesus.
The grace of the Lord Jesus be with God ́s people. Amen."

Åpen 22:20-21/ Rev 22:20-21


Advent 3: I de siste dager skal det skje 
 It will come to pass in the last days
"I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle 
mennesker.
- Men hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst."
"In the last days, God says, I will pour out my Spirit on all people
- and everyone who calls upon the name of Jesus will be saved""
Apg 2:17+21/ Acts 2:17+21


* Vi lever i avslutningen av de siste dager/ endens tid, og denne tiden skal 
preges av:
Nåde - Grace
Ånden - The Spirit
Menigheten - The Church
Evangelisering - Evangelism
Innhøstning - Harvest 

TIL SAMTALE:

1. Hva betyr advent?

2. På hvilken måte er det advent for deg som kristen idag?

Tre ganger advent Tre ganger advent

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda