Tilgjengelig for Gud

av Tormod Røyland

Hør talen fra Søndagens gudstjeneste her!
Tilgjengelig for Gud Tilgjengelig for Gud

Tilbake til talereferater

 

 

Gudstjeneste

av Svein Egil Fikstvedt

Hør talen fra gudstjenesten her.

Les mer..

Gudstjeneste Gudstjeneste