Tilgitt og helbredet!

av Arnfinn Clementsen

Luk 5:17-26 ”Historien om den lamme mannen som ble tilgitt
og helbredet”

Fortsettelse fra Nyttårsseminaret, søndag 10. Januar:

Guds kraft tilstede i menigheten
Luk 5:17 Herrens kraft var der til å helbrede dem
Menigheten – den troende – et sted hvor Guds kjærlighet og kraft er tilstede:
Guds Ord – evangeliske sannheter som forkynnes og tros

•Den Hellige Ånds ledelse og kraft
•Troen på Jesu navn
Matt 18:20 for hvor to eller tre er samlet i mitt navn.....
•Lovsangen som løfter opp Guds navn og storhet
- og det som Jesus har gjort
•Guds kjærlighet som går ut til hvert eneste menneske
- og alltid finner en vei
•Den enkeltes tro og forventning
Luk 5:18-19 noen menn kom bærende med en lam mann

1. Dine synder er deg tilgitt
Menneskets hovedproblem er synd!
Rom 3:23 for alle har syndet og mangler Guds ære
Hva er vårt budskap? Du er en synder - eller dine synder er deg tilgitt?
Luk 17:20 Du menneske, dine synder er deg forlatt
2Kor 5:18-21 Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv
Koll 2:14 og han slettet ut skyldbrevet som stod imot oss med bud

2. Den religiøse verden vil alltid gjøre veien vanskelig og krokete
Lukas 5:21 Hvem er denne som taler slike spottende ord?
Hvordan blir et menneske frelst? Ved å gjøre gode gjerninger?
Ved å bekjenne sine synder? Ved å be frelsesbønn?
Ingenting vi gjør kan frelse, bare det Jesus har gjort!

3. Vær helbredet - bli hel !
Jesus forsoning handler om gjenopprettelse og helhet.
Luk 17:24-25 "Jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem til ditt hus!"
Straks reiste han seg opp foran dem, tok opp det han hadde ligget på, og gikk hjem til sitt eget hud menss han priste Gud"
Joh 5:6 Vil du bli frisk/ hel?
Jes 53:4-5 ved Hans sår har vi fått legedom
Helbredelse i relasjoner - psykisk og fysisk legedom - helbredelse og helhet

Vær tilgitt og helbredet!
Vår oppgave er å bringe Jesus forsoning til denne veden!

 

Tilgitt og helbredet! Tilgitt og helbredet!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda