Tiendens plass og praksis

av Tormod Røyland

Jesus Kristus er den som tar imot tiende i dag gjennom sin menighet. Tiende kommer fra det hebraiske ordet ma’aser, som betyr tidel. Å gi tiende betyr å gi «tidel», ti prosent av inntekten tilbake til Gud (3. Mos 27; 32). Noen tror at tiende er en lære fra ‘Den gamle testamentet’ og ikke for kirken i dag. Det vil vi tilbakevise, og derfor legger vi grunnlaget for denne talen om tiende ut fra NT.

En av de grunnleggende og viktige skriftavsnittene om tiende i det Nye Testamentet er Hebreerbrevet 7; 1 – 10.

Abrahams eksempel er grunnleggende
1. Mottok åpenbaring om fundamentet for troen
  Gal 3; 8:  ‘rettferdighet ved tro’ og
  Gal 3; 16:  ‘løftet om velsignelsen: Jesus Kristus’.
  Altså: En åndelig direkteforbindelse mellom Abraham og den nytestamentlige menigheten.

Prinsipper for tiende i Abrahams liv
  Abrahams liv, i tjeneste og lydighet er forbilde for kirkens praksis om tienden:
1. Abraham gav tienden FRIVILLIG og med et VILLIG HJERTE til Melkisedek som et tegn på ydmykhet for Gud (Hebr 7; 1). I dag er Jesus Kristus; hele universets Konge, den som har denne konge og presterollen (Hebr 6; 20) og er mottakeren av tienden!
2. Abraham er et eksempel for de troende i PERSONLIG INTEGRITET OG KARAKTER. Abraham forstod grunnlaget for å gi tiende til Gud, at Gud er den som EIER himmel og jord (1. Mos 14; 19) og Abraham anerkjente Den Høyeste Gud for seieren og velsignelsen. Jesus vant en evig seier på Korset over synd og djevel (Kol 2; 14 – 15), derfor er han også den som tar imot tienden i dag. 

Jesus Kristus er den som mottar tiende i den nye pakt
Helbreerbrevet illustrerer hvordan tempeltjenesten og prinsippene, som før hang sammen med et fysiske tempelet (‘Levis prestedømme’) under Moses, nå henger samme med en nye øverstepresten, Jesus Kristus i en ny og bedre pakt, en pakt det ikke er noe å utsett på (Hebr 7; 22 – 28). DERFOR er hensikten i Hebreerbrevet 7; 1 – 10, å støtte tanken om å vende tilbake til et presteskapet «etter Melkisedeks ordning», som er forbildet for Det nye testamentets presteskapet gjennom Jesus Kristus. Og det betydde at HVEM som var ansvarlig for tienden også endret seg; NÅ er det øverstepresten Jesus Kristus som er mottakeren av tiende, gjennom sin kirke.

Til samtale:
1. Hvorfor er Abraham grunnleggende i vår forståelse av tiende?
2. Nevn noen grunner for å gi tiende.

Tiendens plass og praksis Tiendens plass og praksis

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda