Tienden - 7 grunner

av Tormod Røyland

Å gi tiende betyr at vi gir «tidel», ti prosent av inntekten, det vi tjener, tilbake til Gud. Gjennom tienden har Gud ordnet et prinsipp som skal finansiere Guds rikes arbeid på jorden gjennom sin menighet. I denne talen svarer pastor Tormod spørsmålet «hvorfor tienden» og sjenerøsitet som en verdi i kristenlivet.

 

TEKST: Luk 10; 30 - 37

Paulus understreker at tienden er frivillig - et betyr at tiende-tjenesten begynner med at noe skjer i våre hjerter - at du ser den, og får tro for å være med! For tienden frelser ikke (frelsen er gitt oss), og tiende er ikke tvang - men frivillig.

7 grunner til at du frimodig kan praktiserer tiende i henhold til Bibelen:

1.       Vi ønsker å anerkjenne Guds eierskap over alt vi har, derfor gir vi tiende og andre gaver 1.Mos 28;22

2.       Det er en velsignelse for livet å gi tiende, og det følger løfter med i Guds ord med å gi tiende Mal 3;10 og Luk 6;38.

3.       Vi gir tiende fordi det er et prinsipp Gud har gitt - og ikke en lov Hebr 7; 1 - 9.

4.       Jesus gav tiende og oppfordret andre til å gjøre det samme Matt 23,23

5.       Vi ærer Jesus med tienden som en praktisk lovprisning for alt han har gjort for oss

Hebr 7; 2

6.       Ved å gi tiende slipper vi Guds visdom inn i økonomien vår, slik at vi kan utøve sunn åndelig disiplin og forvalterskap på det økonomiske området Fil 4; 19

7.       Vi gir tiende fordi vi ønsker å støtte kirkens arbeid med å nå verden med evangeliet - ordet om korset og frelsen i Jesus Kristus (Vi kan kalle den; Guds økonomiske drivkraft)!  2.Kor 9; 11-13

Jesus modellerte hva sjenerøsitet er gjennom fortellingen om Den Barmhjertige Samaritan, og Han avslutter med oppfordringen: «Gå du, og gjør som ham.» 
Sjenerøsitet skal ha høy verdi for en kristen, og få fylle hjertet og holdninger, slik at vi gjerne vil gi. For å kunne være sjenerøse må vi skape handlingsrom til fordel for sjenerøsitet. Det gjør vi ved å begrense og tilpasse vårt forbruk slik at vi kan praktisere sjenerøsitet. Det gjelder både vår tid (til å være tilgjengelig for andre mennesker som trenger oss) og det gjelder vår økonomi. Paulus sa: «Husk de ordene Herren Jesus selv sa: 'Det er saligere å gi enn å få.'» Apg 20;35.

Spørsmål til samtale:

1.       Les fortellingen om Den Barmhjertige Samaritan i Luk 10:30-37.
Hvordan viser vi sjenerøsitet i 2017?

2.       Les de 7 punktene og snakk om hvilke som er mest utfordrende og hvilke som er lettere å forholde seg til og gjør det enklere å gi tiende.

3.       Andre ord for «sjenerøsitet» er «gavmild, raus, spandabel og storsinnet».  Tenk på samaritanen og våre egne liv, hva sier det om oss når vi viser disse egenskapene i praksis?

 

 

Tienden - 7 grunner Tienden - 7 grunner

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda