Tid med Gud

av Tormod Røyland

Tid med Gud er en kristens privilegium. Samtidig er det et område som mange kristne kjemper med. Viljen har vi, men det er vanskelig å gjøre det rette. Hvorfor?
For det første: Kanskje vi ikke TAR oss tid slik vi gjerne ønsker (travelhet, tretthet).
For det andre: Kanskje vi ikke fullt ut forstår betydningen av å sette av tid med Gud?
- At det er noe vi kan velge bort uten at det betyr noe? Feil! Det betyr noe!

Tid med Gud handler om:
A. Dyrke relasjon: (lkke religion) (1. Kor 1;9): Samfunn med Jesus vi er kalt inn i.
B. Koble deg med kraftkilden: (Ikke mentalterapi) (1. Kor 16:13: Vær våkne, stå fast i troen, vær modige og sterke! La alt dere gjør, skje i kjærlighet)
C. Åndelig våkne og beskyttelse. (Ef 6: Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter i den onde verden).
Vi kan be overalt - alltid (be stadig). MEN vi trenger også å sette av tid til et formål: Å BE.

JESUS: Matt 6;6 Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

Følgende 5 punkter kan hjelpe deg og komme igang!

1. STED

Jesus sa:"..gå inn i rommet ditt.."
Hva er ditt "rom": Bestem deg for et bestemt sted. Sofaen, i godstolen, i loftstua eller på kontoret
En plass du kan være uten å bli forstyrret: ".. lukk din dør.."
Det stedet vil snart bli behagelig og godt å være - noe du vil savne.
Vi er avhengig av faste rammer, gode vaner
Daniel 6;11 (Daniel): I takkammeret hadde han åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort.

2. PLANLEGG TID.

Det vi ikke setter av tid til, blir sjelden noe av.. Bestem deg for et tidspunkt hvor du mener du har tid.
Velg en passelig mengde tid som du setter av. 10 - 15 min i begynnelsen.
Begynn forsiktig - endre vane er alltid litt krevende - øke etterhv.
Setter av mer tid en eller to dag i uken du har mer tid.
Det kan føles som et offer. Men husk hensikten: Vi trenger dette! Det er betydningsfullt!

3. RAMMEN.

Bestem deg for hvordan du vil bruke din stille tid. Hva lengter du etter?
Vil du øke intimitet med Gud? = Hovedsakelig bønn
Bedre kjent i Guds ord? = Hovedsakelig å lese i Bibelen.
Ha det klart for deg hva du vil mest - så kan du endre dette etter en periode.

4. AKTIVITET

Bestem deg spesifikt for hva du vil gjøre i din stille tid
Bibelstudie med en bibelhåndbok som hjelp, eller lese i bibelen?
Kanskje du vil bruke en andaktsbok eller en bibelleseplan?
Er det vanskelig å be, hjelp deg selv med noen gode bønner som er skrevet ned (i bibelen eller av andre) - les dem sakte.

Har du satt av 15 min, bruk:
- 6 min til å lese
- 3 min til å be til Gud
- 2 min til å være stille og la Gud tale til deg
- 4 min til å skrive ned tanker som du får i en notisbok
Tanken her er ikke å bli mekanisk - og punktlig på klokka, men å hjelpe i gang med en god vane som bygger Gudsrelasjonene.
Ikke vær for opptatt med HVA du gjør i denne fasen av din stille tid - det viktige er at du vet hvorfor du gjør det. "Relasjonene med Gud".

5. DISIPLIN
Overgi deg selv til å gjennomføre planen din. Ikke tillat i utgangspunktet unntak.
Gjennomfør en 30 dagers periode. Juster planen din. Det tar tid å overstyre gamle vaner.
Bruk din tid med Gud selv om du ikke "føler for det". Hensikten: Jeg trenger dette!
Vær forberedt på at din tid med Gud kommer til å konkurrere med andre "viktig" ting

TIL SLUTT:

Elisha, profeten i Israel ble konfrontert med en gutt som var død, sin mors eneste sønn, hun var enke..
Når profeten Elisha kommer, går han inn i rommet, lukker døren og ber til Gud.
Dekker gutten med sin egen kropp. Gutten begynner å puste! Mirakler skjer i bønn!
Jeg tror Jesus, når ha bruker akkurat de samme ordene i Matt 6;6 tenker på Elishas historie når han sier: Men når du ber, skal du gå inn i rommet og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte.
(Så husker han på hvordan den døde gutten får livet tilbake, og enken som satt i stor sorg og fortvilelse, får sin sønn igjen, og Jesus sier):
Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg!

Tid med Gud i det skjulte betyr:
- Ingen som klapper deg på skulderen - ingen heiegjeng - Bare du og Jesus. Tid med gud bygger åndelig karakter og tro i våre liv og ikke minst: GIR BØNNESVAR!

 

Tid med Gud Tid med Gud

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda