The main thing

av Thomas Ims

 

“The main thing”
Joh, 17.3 ”Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.”
Det Jesus kom for å gi var ikke religion og et levesett, men et personlig forhold og vennskap med Gud. Det er det vi ønsker å ta alle mennesker inn i.
Det er ofte små ting som hindrer oss i få det personlige forholdet vi ønsker med Jesus i hverdagen!
Høysangen 2.15 ”de små revene som ødelegger vingården.”
Noe som henger nøye sammen med dette, er fortid, nåtid og framtid.
Fil 3.1-20 ”og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.”

The main thing The main thing

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda