Tenn opp troen på menighet!

av Jan Inge Espedal

Efeserbrevet 1, 21 - 22:
Og Han la alle ting under Hans føtter, og ga Ham til menigheten som hode over alle ting, menigheten som er Hans kropp, fylden av Ham som fyller alt i alle.

 

Referat fra preken 8. februar 2015:

---------------------------------------------------------------------------

For English - please copy the study in "Google Translate"
-----------------------------------------------------------------------------

Kristne menigheter er Jesu kropp på jorden. Selv om menighet er et guddommelig «konsept» er det samtidig en miks av det perfekte (guddommelige) og det ikke-perfekte (det menneskelige).

 

Dette gjør at hvis man bare ser på det menneskelige siden ved menighet, så kan man miste troen på menighet. Man oppdager at folk er folk, og at også menighetsfolk har sine mangler og feil.

 

Hvis man ser på den guddommelige siden ved menighet, hvis man fokuserer på Jesus som er sjefen, hode for menigheten, da kan man bli virkelig begeistret. 

La oss fokusere på Ham som binder menigheten sammen; Jesus, og samtidig vær klar over at byggematerialet ikke er perfekt. Samtidig er det den nydeligste og mest fargerike «kroppen» som finnes.

Menighet er Kristi kropp

1. Korinterbrev, 12, 12 - 27

Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus. 13 For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke. 14 For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. 15 Om nå foten sier: «Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av den. 16 Om øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen», så er det like fullt en del av den.

 

17 Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? 18 Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. 19 Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? 20 Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. 21 Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere». 22 Tvert imot! De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige.

 

23 De kroppsdelene som vi synes er mindre ære verdt, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, kler vi desto mer sømmelig; 24 de andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære, 25 for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene ha samme omsorg for hverandre. 26 For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg.

27 Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham.

 

En lokal menighet er satt sammen av mennesker og har en viktig funksjon enten man er ei «lilletå» eller en «overarm». Sammen blir menighet «konseptet» som viser hvem Jesus er på jorda i dag.

 

I en menighet hører alle hjemme, uansett kjønn, nasjonalitet (vi skal være de fremste i å elske og inkludere innvandrere, de er en velsignelse for Norge), uansett hudfarge, uansett om man er en overlege eller om man går sykemeldt og får lønn fra NAV....

 

Menighet er et kraftsenter

45 Fra den sjette time falt det et mørke over hele landet helt til den niende time. 46 Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: « Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» 47 Noen av dem som sto der, hørte det og sa: «Han roper på Elia.» 48 Og en av dem løp straks fram, tok en svamp og fylte den med vineddik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. 49 Men de andre sa: «Vent, la oss se om Elia kommer for å redde ham.» 50 Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden.

 51 Da revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv, og klippene slo sprekker. 52 Gravene åpnet seg, og kroppene til mange hellige som var sovnet inn, ble reist opp. 53 Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige byen, hvor de viste seg for mange.
    54 Men da offiseren og folkene hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet og det som hendte, ble de grepet av stor frykt og utbrøt: «Sannelig, han var Guds Sønn!»

 

Det er en enorm «oppstandelses-kraft» en menigheten. Den samme kraften som virket på Jesu tid er tilgjengelig i dem lokale menighet.

----------------------------------------------------------

TIL SAMTALE I LIVSGRUPPENE

-------------------------------------------------------------

Hva er unikt med en lokal menighet?

 

Hvordan hadde livet ditt vært hvis man tok bort alt som har med menighet å gjøre? (Tanke-eksperiment)

 

Hvem av dine «med-lemmer» (folk i din menighet) ønsker du å oppmuntre denne uken?

 

 

 

 

Tenn opp troen på menighet! Tenn opp troen på menighet!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda