Tenn opp kjærligheten

av Arnfinn Clementsen

"Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Vi elsker fordi han elsket oss først" 1. Joh 4:10+19

 

Innledning: Kjærlighetens bud

Matt 22:36-40
Joh 13:34-35

Ingen maktet å oppfylle loven, men med Jesus kom en ny pakt:
Vi elsker fordi han elsket oss først!

1.  Gud er kjærlighet

Gud er kjærlighet. - 1 Joh 4:8
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den.. - Joh 3:16
Det viktigste av alt: Gud elsker meg - deg!

2.     Gud elsket oss først - derfor elsker vi Gud og hverandre

Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.
1Joh 4:10 
Vi elsker fordi han elsket oss først
1.Joh 4:17

3.     Kjærligheten er åndens frukt
Frukten av et liv i ånden - ikke et liv under loven:
Dere som vil bli rettferdige ved loven, er skilt fra Kristus, dere er falt ut av nåden. Gal 5:4
Men Åndens frukt er kjærlighet,
Gal 5:22

 

4.     Kjærligheten er lovens oppfyllelse

Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelse av loven.
Rom 13;10

 

5.    Kjærligheten skjuler synd

Slutten på alle ting er nær. Vær derfor sindige og edru, så dere kan be.  Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten skjuler en mengde synder.           1Pet 4:7-8
Snakke til hverandre - ikke om hverandre

Avslutning: Størst av alt er kjærligheten - 1 Kor 13:13

 

 

Tenn opp kjærligheten Tenn opp kjærligheten

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda