Tenn opp bønnen og lovprisningen!

av Tormod Røyland

Hva var viktig for den første menigheten når den ble etablert?
Det var fire pilarer som menigheten samlet seg rundt. I denne talen fokusere pastor Tormod på de fire pilarene og utdyper spesielt betydningen av bønnen og lovprisningen.

Tenn opp bønnen og lovprisningen!

(For english translation, please copy into google translate)

De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. (Apg 2; 42) Innledning: Gud åpenbarer og tenner på nytt det STORE bildet for sin menighet - Gud utøser sin ånd over alle folkeslag og - forbereder sin kirke på den store innhøstningen Gud åpenbarer og tenner på nytt det lokale og personlige bildet:
- Forventing til Gud og troen på evangeliets kraft, fellesskap og nådegaver i funksjon gjennom de fire pilarene (se under). Vi tenker globalt - og handler lokalt!

De fire pilarene: 4 pilarer for menighetslivet (kirkens design). Læren - Fellesskapet - Brødsbrytelsen (vitnesbyrdet om Jesus - mer enn nattverd) - Fjerde pilaren er "Bønnene" Jesus sa: «Mitt hus skal være et bønnens hus» (Luk 19,46) - Hva betyr det? Bønnens hus er et sted hvor:

I GUDS ORD BLIR UNDERVIST OG FORKYNT
«Hver dag var han (Jesus) på tempelplassen og underviste» (Luk 19, 47).
Forkynnelsen gjør at Jesus får rom og får være til stede i sin menighet gjennom Ordet!

II IKKE ET BYGG - MEN MENNESKER
Vet dere ikke at dere (menigheten) er Guds tempel, og at Gud Ånd bor i dere (1.Kor 3; 16). For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere (v. 17). - Den nye skapningen i Jesus er skap for fellesskap med Far i bønn.

III ET STED FOR ÅPENBARING AV ÅNDELIG LIV
Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss (1.Kor 2;12). Bønn er ikke en aktivitet - en et indre liv som får et uttrykk utad. «Be uavbrutt (1.Tess 5; 17).

IV LOVPRISNING LOPRISNING og BØNN er ikke det samme - men de hører sammen. - Bønn har ofte en agenda og vi ber ut fra behov. Jesus lærte oss å be: «La rike ditt komme, gi oss i dag vårt daglige brød, led oss.., bevar oss fra det onde. - Lovsang og lovprisning er lovprisning av Guds navn og person. Vi gir Jesus ære og takk og vår beundring. Jesus lærte oss: «Vår Far, du som er i himmelen. La navn ditt helliges... For riket er ditt, makten og æren».

TIL SAMTALE:

1) Hva mente Jesus med at Guds hus var et bønnens hus?

2) Hva vil det si at menigheten er et bønnens hus?

3) Hva er forskjellen på bønn og lovprisning? I Guds nærvær får mennesker møte Guds kjærlighet og storhet, helbredelse og kraft, glede og fred. Jesus sa: «Mitt hus skal være et bønnens hus». Så tenn opp lovprisningen og bønnen ånd i ditt liv. Om nødvendig: Ta tilbake den barnlige hengivenheten til Gud i lovprisningen. La Den hellige ånd fylle deg på nytt med bønnens og nådens ånd. Han vil fylle ditt liv med frisk bønn- og lovprisningssalvelse. Ny hengivenhet og kjærlighet til sitt navn. 

Tenn opp bønnen og lovprisningen! Tenn opp bønnen og lovprisningen!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda