Tenn Opp bønnen og lovprisningen!

av Tormod Røyland

I denne talen fortsetter pastor Tormod å undervise om bønnen og lovprisningen. Bønn og lovprisning er ikke først og fremst en aktivitet, men å ha relasjon og liv med Gud. Kirken (folket) er et tempel og et bønnens hus. Vår liv er designet for bønn og lovprisning, derfor ligger bønn latent for enhver troende. Bli med inn i denne talen når vi utforsker bønnen og lovprisningen nærmere.

Karismakirken 8. mars 2015 | BIBELSTUDIUM

For english, please copy into Google translate.

I           KIRKEN - ET BØNNENS HUS

Jesus sa: «Mitt hus skal være et bønnens hus» (Luk 19,46)
I den nye pakt er «bønnens hus» ikke en fysisk bygnings men mennesker.
«..bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus!» (1.Pet 2;5)


Å være et bønnens hus er derfor å være til for bønn og lovprisning.

1.Kor 3; 16: Vet dere ikke at dere (menigheten) er Guds tempel, og at Gud Ånd bor i dere... (v.17) For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere.

Den nye skapningen i Jesus er skapt for bønn. Bønn kan oppleves vanskelig, men tro at Gud har fylt deg med nådens- og bønnens ånd.

 

II          TENN OPP BØNNEN OG LOVPRISNINGEN I DITT LIV

Lovprisning og bønn er fellesskap med Gud. Ikke prestasjon, men et nådenliv. Når du ber, så ber du fra en posisjon hvor du sitter med Kristus i den himmelske verden. Lovprisning og bønn gir Gud innflytelse i ditt liv - menigheten har innflytelse med Gud i verden. Dette er kraftige saker!

Lovsang og bønn er ikke det samme - men de hører sammen.
BØNN har ofte en agenda: Jesus lærte oss: (Matt 6;9): «La rike ditt komme, gi oss i dag vårt daglige brød, led oss.., bevar oss fra det onde».
Vi ber for mennesker, for situasjoner, deler våre behov og bekymringer, ber for vekkelse og innhøstning.

LOVSANG OG LOVPRISNING er lovprisning av Guds navn og beundring av Jesu person og hans gjerning. Jesus lærte oss: «Vår Far, du som er i himmelen. La navn ditt helliges... For riket er ditt, makten og æren» (Matt 6;9).
Vi gir Jesus ære og takk og vår beundring, og bli forvandlet i Guds NÆRVÆR. I Guds nærvær får mennesker møte Guds kjærlighet og storhet, helbredelse og kraft, glede og fred.

III         LOVPRISNING OG BØNN I HJEMMET OG I MENIGHETEN ER FORSKJELLIG.
HJEMME: Du er alene - det er annerledes enn å være sammen med andre troende i menigheten, livsgruppen osv. Lønnkammeret - personlig. Jesus og meg.

I MENIGHETEN: SAMMEN med menigheten! La bønnefellesskapet med andre inspirere lønnkammerbønnen.

De første kristne holdt seg til bønnene (Apostlenes gjerninger 2;42). Lovprisning og bønn er en pilar i menighetslivet og i vårt personlige Gudsliv.

TILSAMTALE:

1) Paulus sa til menigheten: «Dere et Guds tempel. Guds Ånd bor i dere». (1.Kor 3;16). Reflekter sammen om hva det betyr?

2) Personlig «lønnkammerbønn» og bønn i menigheten er forskjellig og det er ikke enten eller, men begge deler. Prøv å være litt personlig: Hva passer deg best, og hvorfor?

3) Hvordan kan du ta et nytt skritt i bønnelivet?

 

 

Tenn Opp bønnen og lovprisningen! Tenn Opp bønnen og lovprisningen!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda