Tenn Opp 2015 - I en tid som denne

av Arnfinn Clementsen

Jes 43:18-19 Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt! Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?

Arnfinn Clementsen 2015
Nyttårsseminaret Karismakirken
UKENS TALE


Tenn opp 2015 - i en tid som denne
Arnfinn Clementsen


Jes 43:18-19 Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det
 som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt! Nå spirer det fram 
 Merker dere det ikke.


1. Tenn opp - GUDS VISION - God ́s vision
De siste dager - Tiden før Jesu gjenkomst: 
* Ånden skal utøses over alle mennesker - 7 milliarder (2011)
 Apg 17: 17 + 21 I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min 
 Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de unge 
 skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer.
 Men hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.
* Evangeliet skal forkynnes over hele verden - til alle folkeslag
 Matt 24:14 Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden 
 til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden
 (på denne tidsalder) komme"
* Den store innhøstningen (innsamlingen før Jesus kommer)
 Matt 13:39 Høsten er enden på denne tidsalder


2. Tenn opp - FORVENTNING - expectation
Forventningen til den levende Jesus her og nå
Nasaret kulturen:
Jesus ble avvist og foraktet I Nasaret, og det skjedde ikke mange helbredelser og 
undergjerninger der
Matt 13:57 «En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på hjemstedet 
 og i sitt eget hus.» Og han gjorde ikke mange mektige gjerninger der på
 grunn av vantroen deres.
Kapernaum -kulturen:
Forventning tro som skaper atmosfære for under og mirakler og Guds planer
Luk 6:18-19 De var kommet for å høre ham og bli helbredet for sine 
 sykdommer. Også dem som var plaget av urene ånder, gjorde han
 friske. Og alle i mengden prøvde å få røre ved ham, for det gikk ut fra
 ham en kraft som helbredet alle.


3. Tenn opp - KJÆRLIGHETEN - love
Matt 24:12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald 
 hos de fleste
 Joh 3:16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den 
 enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, 
 men ha evig liv. 
1 Joh 4:10 Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud,
 men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre
 synder.
 Avslutning: Jesus kommer snart
Åp 22:20-21 Han som vitner om dette, sier: «Ja, jeg kommer snart.» 
 Amen. Kom, Herre Jesus! 
 Herren Jesu nåde være med alle! 

Tenn Opp 2015 - I en tid som denne Tenn Opp 2015 - I en tid som denne

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda