Takknemlighet

av Tormod Røyland

Takknemlighet går dypere enn et «takk» og et «tusen takk», varer lenger enn øyeblikket der du har tatt imot noe og sitter som en følelse i deg, selv om du ikke mottar noe som helst.

NB - ingen lydfil tilgjengelig. 

Takknemlighet går dypere enn et «takk» og et «tusen takk»,  varer lenger enn øyeblikket der du har tatt imot noe og sitter som en følelse i deg, selv om du ikke mottar noe som helst.

Der «takk» ofte er et resultat av en konkret handling, er takknemlighet mer en måte å leve på og en grunntone i livet.

Takknemlighet er som en dyd å regne - men hva er nå det?

- «En moralsk verdifull egenskap»

- en egenskap vi setter pris på hos andre og tidlig bygger inn i våre barn:

- en egenskap vi bygger i fellesskap med andre, der vi ærer hverandre gjennom våre «takk».

For det handler om å se og forstå, om å gi og ta imot, om å kjenne og anerkjenne en annens bidrag inn i livet vårt.

Det handler også om, og kanskje enda mer, å ha noen å takke, også når livet ikke er så enkelt, å kjenne en takk stige opp fra hjertet som er uavhengig av alt annet i livet. 
Å alltid kunne være glade og takke Gud under alle forhold, og be og påkalle med takk - (Fra Fil 3:4-6 og 1. Tess 5:18.)

 

 

Spørsmål til samtale:

1.       Hva gjør takknemlighet med - A. Den som takker?  B. Den som blir takket?

Hva er du takknemlig for - både til Gud og til mennesker?  

 

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda