Takknemlighet

av Tormod Røyland

Takknemlighet går dypere enn et «takk» og et «tusen takk», varer lenger enn øyeblikket der du har tatt imot noe og sitter som en følelse i deg, selv om du ikke mottar noe som helst.

NB - ingen lydfil tilgjengelig. 

Takknemlighet går dypere enn et «takk» og et «tusen takk»,  varer lenger enn øyeblikket der du har tatt imot noe og sitter som en følelse i deg, selv om du ikke mottar noe som helst.

Der «takk» ofte er et resultat av en konkret handling, er takknemlighet mer en måte å leve på og en grunntone i livet.

Takknemlighet er som en dyd å regne - men hva er nå det?

- «En moralsk verdifull egenskap»

- en egenskap vi setter pris på hos andre og tidlig bygger inn i våre barn:

- en egenskap vi bygger i fellesskap med andre, der vi ærer hverandre gjennom våre «takk».

For det handler om å se og forstå, om å gi og ta imot, om å kjenne og anerkjenne en annens bidrag inn i livet vårt.

Det handler også om, og kanskje enda mer, å ha noen å takke, også når livet ikke er så enkelt, å kjenne en takk stige opp fra hjertet som er uavhengig av alt annet i livet. 
Å alltid kunne være glade og takke Gud under alle forhold, og be og påkalle med takk - (Fra Fil 3:4-6 og 1. Tess 5:18.)

 

 

Spørsmål til samtale:

1.       Hva gjør takknemlighet med - A. Den som takker?  B. Den som blir takket?

Hva er du takknemlig for - både til Gud og til mennesker?  

 

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda

Tilbake til talereferater

 

 

Himmelen til jorden

av Rune Borgsø

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda