Takknemlighet

av Arnfinn Clementsen

Koll 3:15 - Vær takknemlige
”Gratitude” – takknemlighet
”Grattitude is an attitude” - takknemlighet er en holdning – en livsstil
”Thankfulness is the key to greatness” - takknemlighet er nøkkelen
til storhet
Å være blant takknemlige mennesker er en inspirasjon!
Takknemlige mennesker er generøse og inkluderende
Takknemlighet er en avgjørende faktor til trivsel i liv, hjem og kirke!

Det er lett å glemme å takke
Vi leser i Bibelen om de ti spedalske som Jesus helbredet. Bare en av de ti kom tilbake for å takke.
Dessverre er vi skrudd sammen slik at vi har lett for å glemme, og det er ofte lettere å huske det vonde enn det gode.
- Det er lett å glemme å takke
- Det er lett å ta ting som en selvfølge
- Det er lett å bli bortskjemt i velferdsamfunnet
- Vi må bytte ut alle selvfølgeligheter med "takknemligheter"!

Takk under alle forhold
Vi skal ikke takke for alt som skjer, men vi skal takke under alle forhold!
1 Tess. 5 18
Takk Gud under alle forhold!
For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.

Hva har vi å takke for?
1. Takk for livet
Livet er en gave fra Gud - og "den du er" er en gave fra Gud!
Vår levetid er en gave fra Gud - Hver dag er en Guds gave.
2. Takk for familien.
Takke for hverandre - takke for ektefellen - takke for barna - og vise takknemlighet i hverdagen!
3. Takk for din neste: venner, naboer og kollegaer
Noen setter pris på deg! Takk Gud for dem!
4. Takk for menigheten - mine søsken i troen
Takke Gud for hverandre - takke for de andre!
5. Takk for land og folk
1.Tim 2:1- 4 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram
bønn og påkallelse, forbønn og takk for allemennesker
6. Takk for det du har
Skriv en takkeliste over det du har å takke for!
Fokuser på det du har - skriv en liste - du vil bli overrasket!
7. Takk for Jesus
2.Kor 9:15
Gud være takk for sin usigelige gave!
Frelse er en gave - Jesus er en gave
Rom 8: 32
Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi
oss alt sammen med ham?

Hvordan blir et mennesker frelst
Ved å ta imot det som Jesus har gjort - og takke!
1. Joh 1:12
Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bliGuds barn, de som tror på hans navn.

 

Takknemlighet Takknemlighet

Tilbake til talereferater

 

 

Himmelen til jorden

av Rune Borgsø

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda