Takknemlighet

av Arnfinn Clementsen

Koll 3:15 - Vær takknemlige
”Gratitude” – takknemlighet
”Grattitude is an attitude” - takknemlighet er en holdning – en livsstil
”Thankfulness is the key to greatness” - takknemlighet er nøkkelen
til storhet
Å være blant takknemlige mennesker er en inspirasjon!
Takknemlige mennesker er generøse og inkluderende
Takknemlighet er en avgjørende faktor til trivsel i liv, hjem og kirke!

Det er lett å glemme å takke
Vi leser i Bibelen om de ti spedalske som Jesus helbredet. Bare en av de ti kom tilbake for å takke.
Dessverre er vi skrudd sammen slik at vi har lett for å glemme, og det er ofte lettere å huske det vonde enn det gode.
- Det er lett å glemme å takke
- Det er lett å ta ting som en selvfølge
- Det er lett å bli bortskjemt i velferdsamfunnet
- Vi må bytte ut alle selvfølgeligheter med "takknemligheter"!

Takk under alle forhold
Vi skal ikke takke for alt som skjer, men vi skal takke under alle forhold!
1 Tess. 5 18
Takk Gud under alle forhold!
For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.

Hva har vi å takke for?
1. Takk for livet
Livet er en gave fra Gud - og "den du er" er en gave fra Gud!
Vår levetid er en gave fra Gud - Hver dag er en Guds gave.
2. Takk for familien.
Takke for hverandre - takke for ektefellen - takke for barna - og vise takknemlighet i hverdagen!
3. Takk for din neste: venner, naboer og kollegaer
Noen setter pris på deg! Takk Gud for dem!
4. Takk for menigheten - mine søsken i troen
Takke Gud for hverandre - takke for de andre!
5. Takk for land og folk
1.Tim 2:1- 4 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram
bønn og påkallelse, forbønn og takk for allemennesker
6. Takk for det du har
Skriv en takkeliste over det du har å takke for!
Fokuser på det du har - skriv en liste - du vil bli overrasket!
7. Takk for Jesus
2.Kor 9:15
Gud være takk for sin usigelige gave!
Frelse er en gave - Jesus er en gave
Rom 8: 32
Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi
oss alt sammen med ham?

Hvordan blir et mennesker frelst
Ved å ta imot det som Jesus har gjort - og takke!
1. Joh 1:12
Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bliGuds barn, de som tror på hans navn.

 

Takknemlighet Takknemlighet

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda