Takk = Nåde

av Tormod Røyland

Denne talen handler om at ‘takk’ peker på Guds nåde. Det nye testamentet har ikke ett eget ord for takk. Det ordet som brukes som takk, er «nåde». Vi kjenner det igjen fra italiensk og spansk (graci og gracias) som likner på det engelske ordet «grace» (nåde). Vi forstår da at ‘takk’ peker på Guds nåde.

La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp. Og vær takknemlige! (En annen bibeloversettelse bruker "og ha nåde") Kolosserbrevet 3; 15.

SYND OG NÅDE

For å virkelige forstå hva takk betyr, så trenger vi å forstå hva nåde er!

Og for å forstå NÅDE, må vi spørre oss om HVORFOR vi trenger nåde? Da må vi forstå SYNDENS alvor og vesen: Synd gjør alle mennesker skyldige innfor Gud. Synd = å bomme på målet. «Den største synden»: Ikke tro, og avvise Jesus som Herre og frelser (Johannes 16; 9)

VI TRENGER Å FORSTÅ HVEM GUD ER

For å forstå nåden vesen og storhet, må vi forstå hvem Gud er:

- Gud er HELLIG:

Mange glemmer det. Guds standard er annerledes og høyere enn menneskers standard – derfor dømmes mennesket av Guds hellighet. 

Eksempel: Dronning Ester slapp å dø da hun trådde ubedt frem for kong Xerxes – han rakte frem gullseptere som et tegn på at hun fikk leve (Esters bok). Syndens dømte mennesket, men Gud rakte oss Jesus.

- Gud er KJÆRLIGHET:

Eksempel: Jesus forteller om sønnen som hadde hånet sin far dypt og «ønsket ham død» ( i følge jødisk tradisjon) ved å be om arven mens faren levde. Likevel blir sønnen møtt med uforbeholden nåde når han kommer tilbake.

Guds kjærlighet blir åpenbart gjennom Jesus Kristus på korset – og den kjærligheten forsoner oss med Gud.

Efeserne 2; 8: Av nåde er dere frelst, ved tro, det er ikke deres eget verk, men Guds gave.

Å praktisere ‘takknemlighet’ i bønn og i livet, slipper nåden «løs».

Takk Gud for frelsen, rettferdigheten, men også din ektefelle, barn, venner og kolleger, og fortsett med det! Da sprer du nåde rundt deg – du dusjer nåde over ditt liv og deres liv! Guds nåde får virke, og forandring og mirakler vil skje – i deg og i dem!

Hebr 4; 16 La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

Til samtale:

  1.  
  2.  

Gjør konkret takk til en viktig del av ditt bønneliv!

Vennlig hilsen | Kind regards

Tormod André Røyland

Hovedpastor

Karismakirken

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda