TRO – ingen kraftanstrengelse/ ingen prestasjon

av Vigdis Håland

Teksten handler om 2 kvinner, den ene ung, den andre gammel som får oppleve noe helt spesielt. De må våge å ta imot, tro det slik at ”oppgaven” blir fullført.

1. Luk.1.26-56
Før engelen forteller Maria hva Gud vil, får hun hilsenen om at hun har fått stor nåde fra Gud. Nåde blir grunnlaget for at Maria våger å tro budskapet om at hun skal bli mor til Guds sønn.

Hun blir forferdet, men får på nytt bekreftelse at hun har fått nåde fra Gud.
Hun trenger ikke å være opptatt av hvordan dette skal skje, for DHÅnd skal
komme over henne. Hun skulle bare ta imot!
Engelen fortalte noe som ga styrke i troen. Elisabeth var også gravid, et
under, det var umulig i menneskers øyne, men ikke for Gud!
v.38: ingenting hadde skjedd, men hun trodde!
2. Velge rett når troen er kommet i hjerte
Være sammen med mennesker som kan gi næring til troen!! Maria dro til
Elisabeth. Viktig å ikke snakke det bort, men dele det med mennesker som
lever med Gud og vil gå sammen med oss! Styrke troen på det umulige som
skal skje!
v.41ff. Elisabeth kom med et kunnskapsord , en bekreftelse, "Min Herres mor"!
Ble oppmuntret til å holde fast i tro, for det kommer til å skje! Godt å ha
denne vissheten, oppmuntringen når vanskelighetene kommer,
motstanden, forakten osv.
3. Troens visshet skaper frimodighet!
a) Først ble Maria forferdet, redd, fryktsom
b) så tvilende
c) Så "godtok" hun Gud
d) Så ble hun veldig frimodig og uttrykte sin tro overfor Elisabeth
Marias lovprisning, endte med lovprisning av den Allmektige Israels Gud!

4. Hva skjer i våre liv når Gud taler til oss, legger noe ned i hjertene våre? Hvordan skal vi klare det?
Slik som for Maria, er det også for oss. DHÅnd er vår hjelper. Han som er i
oss, kommer over oss, fyller oss (hvis vi vil!)
Han er vår hjelper i troslivet. Han får oss til å leve i tro, be i tro, stå faste i troen
osv. Han hjelper oss til å gjøre nye, større ting!

 

TRO – ingen kraftanstrengelse/ ingen prestasjon TRO – ingen kraftanstrengelse/ ingen prestasjon

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda