TRO OG HÅP I DITT LIV

av Tormod Røyland

TEKST: Hebr 10; 22 - 23

INNLEDNING:
Det var en Misjonær som arbeidet med å oversette Bibelen til et nytt stammespråk. Da han skulle
oversette ordet tro, fant han ikke et tilsvarende ord for tro. Mens misjonæren grublet på dette fikk
han en dag se stammehøvdingen ligget hengekøyea og hvile i ettermiddagsvarmen. Misjonæren
spurte: ”Hva gjør du akkurat nå – hva kaller du det du gjør akkurat nå?” Stammehøvdingen
svarte: ”Jeg hviler med hele min tyngde”. Bibeloversetteren tenkte: ”Det er ordet for tro”.

Hebr: 11; 6 sier: Men uten tro (å hvile med hele sin tyngde på Gud) er det umulig å være til behag for
Ham, for den som kommer til Gud, må tro (hvile med hele sin tyngde i dette) at Han er til og at Han er
Den som belønner dem som søker Ham med Iver.

Tro er ikke en teknikk hvor vi manipulerer Gud til å handle. Tro virker når vi står i, og lever i en tillitsfull relasjon med Gud som vår far.

Å komme fremfor Gud i troens fulle visshet kan bare skje på grunnlag av en åpenbaring av Gud som
vår gode far og at vi skjønner at vi står i nåden for Jesu skyld.

I
TRO
1) Tro = overbevisning

(Strongs og Moffats- bibelkommentar)

2) Troens far Abraham. Paulus sier om Abraham: Rom 4;20-21 "...han ble styrket i troen
i det han gav Gud ære. Og han var
helt overbevist. Om hva? Om at Gud var i stand til og ville
oppfylle sitt løfte
(Gud hadde sagt, så stor skal din ætt bli). Abrahams tro bygget på hvem Gud var!

3) Tro er full tillitt / sikkerhet. Betyr bokstavlig: "det som sitter under" - altså "fundament". Tro er
fundamentet.
For hva? "For det en håper på".
Tro er fundamentet du står på - sikkerheten for det du håper.
"Bare" at du trenger betyr ikke at du er i stand til å tro for det. Vi må gå tilbake og se på: Hva har Gud
sagt i sitt Ord at han vil gjøre? Hvis du har tro til Gud, er du overbevist om (tro) han vil gjøre det han
har sagt han vil gjøre.

- Joh 3;27: Et menneske kan ikke få noe hvis det ikke er gitt ham fra himmelen

Du må vite hva Gud har sagt er ditt - om du ikke vet det, kan du ikke tro. Men vet du det - da kan du
tro og være overbevist og ta imot det! Da vil troen fungere. Forkynneren Bosworth sa: "Tro kommer
der Guds ord er kjent og tatt imot".

II

HÅP

1) "Håp" - grunnordet betyr: Forventning.
Å håpe på noe er å forvente noe.
Det er altså snakk om en prosess, tålmodighet, en ventetid. Noe du forventer, skjer altså ikke
nødvendigvis med en gang.

2) Hvordan håpet fungerer.
Mange tenker - først har jeg håp (håp om helbredelse), og så får jeg tro. Det er den "norske"
tolkningen av håp, men ikke den bibelske forståelsen. Den bibelske betydningen er at du har
TRO FØRST- SÅ HAR DU HÅP.

Tro er sikkerhet for det som håpes - håp er forventing til at Gud kommer til å gjøre det du tror. Du
tror - og så forventer du det! Så håp er altså ikke: "Vi får se om noe skjer". Men en forventningsfull forventning til at Gud kommer til å gjøre det!
V:23 "La oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som gav løftet, er
trofast"!

Altså: La oss uten å vakle holde faste ved forventningen, for han som gav løftet, er trofast!

 

TRO OG HÅP I DITT LIV TRO OG HÅP I DITT LIV

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda