Synkronisert med Guds plan

av Jan Inge Espedal

Matteus 6, 10b
«La viljen din skje på jorden slik som i himmelen»

Gud ønsker at mennesker skal leve synkronisert med Hans vilje slik at himmelske planer blir
gjennomført på jorden.

1. Tro at Guds plan for ditt liv ALLTID er best

Romerbrevet 12,2
«Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes,
så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det
fullkomne.»

2. Tro på Guds ferdig-lagte gjerninger

Ef. 2,8-10
«For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. 9 Det hviler
ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus
Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.»

3. Tro på Guds timing

Forkynneren 3, 1
«Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen:»

Salmene 1.3
«Han skal være lik et tre plantet ved strømmer av vann, som gir sin frukt i den rette tid, og
som har blader som ikke visner. Og alt han gjør, skal lykkes.»


Noen tips til hvordan du kan leve synkronisert med Guds perfekte plan for ditt liv:

- Få regelmessig påfyll av Guds ord

- Vær aktivt med i et kristent fellesskap (lokal menighet)

- Lytt til Den Hellige Ånd

 

 

Synkronisert med Guds plan Synkronisert med Guds plan

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda