Syner og åpenbaringer

av Arnfinn Clementsen

2Kor 12:1 Jeg kommer nå til syner og åpenbaringer av Herren

Syner og åpenbaringer

Apg 2:17 Og det skal skje i de siste dager, sier Gud……; deres unge menn
skal se syner, deres gamle menn skal drømme drømmer

Syner og åpenbaringer er en naturlig del av menighetsliv og kristenliv,
men Gud er ingen svermer! Derfor handler ikke dette om mystisisme, romantisme, føleri, hysteri eller religiøsitet, men at Gud viser ting som gir
kurs, retning og ledelse i livet!

Gud leder konkret og tydelig

Syner og åpenbaringer er knyttet til Ordet og Ånden
- tydelighet og lydighet

Apg kap. 8 Filip - vekkelsen i Samaria - og den etiopiske hoffmannen
Apg kap. 9 Jesus åpenbarer seg for Saulus fra Tarsus - og bruker Ananias

Apg kap. 10-11 Gud leder Peter til Kornelius hus og evangeliet får et nytt
gjennombrudd

Apg 11:12 Ånden sa da til meg at jeg skulle gå med dem og ikke tvile

Ånden og Ordet

Ånden er en person som vi kan kommunisere med
Ånden leder oss alltid i takt med Ordet - og stadfester Ordet
Ånden taler og leder tydelig og konkret
Ånden peker alltid på Jesus
Ånden salver oss til å forkynne evangeliet med frimodighet
Ånden bygger menighet
Ånden inviterer den enkelte av oss til et nærmere fellesskap

Et spennende liv ledet av Gud
Ett eksempel fra mitt eget liv:
Gud talte til meg i begravelsen til misjonær Arne Rinding i 1975 og viste meg skarer av mennesker fra alle folkeslag,
Dette synet var med og satte kurs og retning for mitt liv!
Ånden vil lede oss inn i et spennende liv og bruke oss til menneskers frelse!

 

Syner og åpenbaringer Syner og åpenbaringer

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda