Svakhet

av Jan Inge Espedal

Hvordan kan svakhet være din beste venn? Det er viktig å erkjenne sin egen svakhet, og samtidig bekjenne den styrken som Gud fyller vårt indre med!

 

Svakhet

av Jan Inge Espedal

 

Hvordan kan svakhet være din beste venn?

 

 ---------------------------------------------------------------------------
For English - please copy the study in "Google Translate"
-----------------------------------------------------------------------------

 

Markus 14, 38

«Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak.»

 

Da Jesus er sammen med disiplene i forkant av at han blir tatt til fange og etter hvert blir korsfestet setter Jesus ord på at «Ånden er villig, men kroppen er svak.» Han bekrefter det som gjerne de fleste mennesker erfarer, at selv om vi mennesker kan være sterke, så er vi også svært svake.

 

2. Korinterne 12, 8 - 9

Tre ganger ba jeg Herren om at den* måtte bli tatt fra meg, men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.                                                      *en torn i kroppen

 

Paulus opplevde det han kalte «en torn i kroppen», en svakhet eller noe som plaget ham. Han innser at hans egen svakhet åpner opp for Jesu kraft i sitt eget liv.

 

Bibelen forteller også om Samson som var svært sterk (Dommerboken kapittel 14 - 16), men som hadde store svakheter i sin karakter. Det virker som om Samson ikke slapp Gud til i sin svakhet, men at han ble blendet av sin ytre styrke.

 

Gideon er en person som opptrår så svak og nærmest ynkelig i møte med et sendebud fra Gud (Dommerboken kapittel 6 - 8). Men det ender med at Gideon blir en folkehelt da han gjør seg tilgjengelig for Gud. Gideons svakhet åpnet for Guds suverene styrke!

 

Det er viktig å erkjenne sin egen svakhet, og samtidig bekjenne den styrken som Gud fyller vårt indre med! Bevissthet om egne svakheter kan beskytte mot fristelser, synder, distraksjoner, og ikke minst, gi rom for Guds styrke i oss!

--------------------------------------------------------

TIL SAMTALE I LIVSGRUPPENE

-------------------------------------------------------------

1.      Hvilke «svakheter» er det viktig å være klar over i eget liv?

 

2.      Hvordan kan du sørge for at Gud får virke med sin styrke i ditt liv?

 

 

Svakhet Svakhet

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda