Sulten på mer!

av Vigdis Håland

"...bare jeg kan vinne Kristus, og bli funnet i ham..."
Filipperne 3. 7-10
Sulten på mer! Sulten på mer!

Tilbake til talereferater

 

 

Jesus - mitt liv og min seier

av Arnfinn Clementsen

Hør budskapet fra gudstjenesten på søndag her!

Les mer..

Jesus - mitt liv og min seier Jesus - mitt liv og min seier