Sulten på mer!

av Vigdis Håland

"...bare jeg kan vinne Kristus, og bli funnet i ham..."
Filipperne 3. 7-10
Sulten på mer! Sulten på mer!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda