Storhet del 2

av Jan Inge Espedal

Lukas 16, 10 ”Den som er trofast i smått, er også trofast i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort.”

For å leve liv som er preget av storhet bør vi holde fokus på å leve med kvalitet og integritet på alle områder.

Det å være trofast i smått, har i seg selv en egenverdi, men det vil også ta oss til et høyere nivå. Guds vilje er alltid å ta oss til neste nivå av storhet, det er derfor viktig å ta vare på drømmer og visjoner som Gud har gitt oss, men nøkkelen er hele tiden å være trofast i de omstendighetene vi er i for øyeblikket.

I Bibelen fortelles det om en ung man som het Josef, som kan være et godt eksempel. Til tross for at han ble solgt som slave av brødrene, kastet i fengsel for en forbrytelse han ikke hadde begått, og opplevde mye urettferdighet, så beholdt han drømmen og levde maksimalt under alle omstendigheter. Hans urokkelige integritet og overgivelse til å tjene Gud resulterte i at han til slutt ble satt til å styre hele Egypt. Han levde et liv som var preget av storhet.

Det finnes ingen begrensinger på hvor mye storhet man kan oppnå når Gud er med på laget!

 

Storhet del 2 Storhet del 2

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda