Storhet

av Jan Inge Espedal

Lukas 16, 10 ”Den som er trofast i smått, er også trofast i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort.”

Vi mennesker kan lett gå oss vill i streben etter det store, og kanskje til tider svevende. Nøkkelen til et innholdsrikt og innflytelsesrikt liv kan mange ganger ligge i det som tilsynelatende kan virke lite og ubetydelig.

For å leve et liv i "storhet" er det viktig å være nøye med hvordan vi forvalter de "små" tingene.

Hva som kan være avgjørende for å være en person med storhet i livet sitt:

1. Karakter og integritet. En person med integritet gjør gode gjerninger selv når ingen andre vet om det. Når man er nøye med selv de små detaljene i livet er det et godt tegn på at man lever et liv i storhet. Livet handler om integritet, ikke fasade og skuespill.
2. Entusiasme og positiv innstilling. Vi kan velge å være entusiastisk uansett hva man gjør. Entusiasme smitter, og når man sprer glede kan man få mye ut av "små" situasjoner.
3. Ha fokus på å gjøre andre gode! Romerbrevet 12 10: "Vær elskverdige og kjærlige mor hverandre i broderkjærlighet, vær fremst i dette å vise de andre ære! Storhet handler ikke om egoisme og selvopptatthet, men om å hedre andre og gjøre andre gode.

For å leve kvalitetsliv er vi alle avhengig av Guds nåde og hjelp.

 

 

Storhet Storhet

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda