Stå opp!

av Arnfinn Clementsen

”12 La ingen forakte deg på grunn av din ungdom, men vær et forbilde for de troende i ord, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro og i renhet”
1 Tim 4:12-16

Innledning: Historien om Timoteus
Timoteus (betyr "en som ærer Gud"): Mor var jøde og far var greker,
vokste opp i Lystra i Galatia. Han ,øtte Paulus på hans første misjonsreise,
og ble Paulus loyale og gode medarbeider

1. La ingen forakte deg
Forakt er en motstand (indre/ytre) som vi trykke deg ned, passivisere deg
og begrense ditt liv og din tjeneste
1Tim 4:12 La ingen forakte deg fordi du er ung
La ingen forakte deg fordi du er ung - gammel - kvinne - mann - enslig - gift - mange barn - barnløs - sort - hvit - innvandrer - norsk - på grunn av fortid osv..
Gal 3:28 Her er verken jøde eller greker, verken slave eller fri, verken
mann eller kvinne. For dere er alle en i Kristus Jesus

Forakt (gresk: "kata-phroneo") betyr å nedtenke, undervurdere, nedvurdere,
neglisjere, se ned på, være negativ til,
Forakt betyr rett og slett "manglende forventning"

2. Stå opp
1Tim 4:12 men vær et forbilde
Eksempler i Bibelen: David og Goliat, David og Michael, Jesus i Nasaret.
Reis deg opp - vær deg selv - vær frimodig
Rom 6:4 slik som Kristus ble oppreist skal vi vandre i et nytt liv

3. Vær et forbilde
1Tim 4:12 men vær et forbilde for de troende i ord, i ferd, i kjærlighet,
i ånd, i tro og i renhet

Verdier vi vil bygge på og være eksempler i menigheten og våre liv
Sjenerøsitet - Guds natur er kjærlighet, Han ga sin sønn
Inkludering - Alle er inkludert i det som Jesus har gjort
Troverdighet - Liv og lære, livet taler mer enn ord
Utfordring - Bli utfordret - utfordre andre til

Avslutning: Ta vare på ditt liv
1 Tim 4:13-16 16 Gi nøye akt på deg selv og på læren
Tenk på dette - Lev i dette - Fortsett med det - og det skal lykkes for deg!

 

Stå opp! Stå opp!

Tilbake til talereferater

 

 

Himmelen til jorden

av Rune Borgsø

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda