Stå opp!

av Arnfinn Clementsen

”12 La ingen forakte deg på grunn av din ungdom, men vær et forbilde for de troende i ord, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro og i renhet”
1 Tim 4:12-16

Innledning: Historien om Timoteus
Timoteus (betyr "en som ærer Gud"): Mor var jøde og far var greker,
vokste opp i Lystra i Galatia. Han ,øtte Paulus på hans første misjonsreise,
og ble Paulus loyale og gode medarbeider

1. La ingen forakte deg
Forakt er en motstand (indre/ytre) som vi trykke deg ned, passivisere deg
og begrense ditt liv og din tjeneste
1Tim 4:12 La ingen forakte deg fordi du er ung
La ingen forakte deg fordi du er ung - gammel - kvinne - mann - enslig - gift - mange barn - barnløs - sort - hvit - innvandrer - norsk - på grunn av fortid osv..
Gal 3:28 Her er verken jøde eller greker, verken slave eller fri, verken
mann eller kvinne. For dere er alle en i Kristus Jesus

Forakt (gresk: "kata-phroneo") betyr å nedtenke, undervurdere, nedvurdere,
neglisjere, se ned på, være negativ til,
Forakt betyr rett og slett "manglende forventning"

2. Stå opp
1Tim 4:12 men vær et forbilde
Eksempler i Bibelen: David og Goliat, David og Michael, Jesus i Nasaret.
Reis deg opp - vær deg selv - vær frimodig
Rom 6:4 slik som Kristus ble oppreist skal vi vandre i et nytt liv

3. Vær et forbilde
1Tim 4:12 men vær et forbilde for de troende i ord, i ferd, i kjærlighet,
i ånd, i tro og i renhet

Verdier vi vil bygge på og være eksempler i menigheten og våre liv
Sjenerøsitet - Guds natur er kjærlighet, Han ga sin sønn
Inkludering - Alle er inkludert i det som Jesus har gjort
Troverdighet - Liv og lære, livet taler mer enn ord
Utfordring - Bli utfordret - utfordre andre til

Avslutning: Ta vare på ditt liv
1 Tim 4:13-16 16 Gi nøye akt på deg selv og på læren
Tenk på dette - Lev i dette - Fortsett med det - og det skal lykkes for deg!

 

Stå opp! Stå opp!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda