Spenningen mellom Guds gode plan og mitt liv slik som jeg opplever det

av Tormod Røyland

Gud er fullkommen - som en kristen møter jeg min egen ufullkommenhet. Hvordan forholder vi oss til den spenningen? Bli med pastor Tormod inn i denne preken når han setter ord på denne spenningen. Spenningen mellom Guds gode plan og mitt liv slik jeg opplever det er ikke bare et spenningsfelt, men et kraftfelt - en mulighet til å se Guds kraft i aksjon i våre liv!

Spenningen mellom Guds gode plan og mitt liv slik jeg opplever det

(For English, please copy into google translate)

Les teksten i Kolosserbrevet 3; 1 - 10 som en bakgrunn.

Kan vi være enig om at det er et sprik mellom hvem Gud er og hvordan jeg opplever at jeg er? Paulus skriver til de kristne i Kolossæ: «La ikke sinnet være vendt mot det som er på jorden. La da det jordiske i dere dø. Legg av sinne, hissighet, ondskap osv».  Paulus går videre og minner dem om: «Dere er reist opp med Kristus til et nytt liv. La sinn og tanker være vendt mot dét». Her er spenningen! Hvordan håndterer vi denne spenningen?

1. Sant og frimodig om Gud og min identitet i Kristus (Kol 3; 1 - 3 og 9b - 10)

Vi kaller det objektive sannheter. De er «vedtatt og opplest av Gud» uten din og min påvirkning:
Kol 3; 12 Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham.
Kol 1; 22 Men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod.
Et faktum! Gud har forsonet mennesket med seg selv! Og når jeg ser hvor høyt Gud elsker sin kirke (og meg) - motiverer det meg til å elske Gud, meg selv, kirken og alle mennesker. Å snakke sant og frimodig om Gud og hvem jeg er i Kristus er viktig! Der henter jeg mitt åndelige selvbilde.

2. Sant og frimodig om vårt levende håp - himmelen (v 4)

Himmelen er vårt mål! Et levende håp. Et levende håp betyr at det er virkelig: Når livet på jorden er slutt, da starter det evige livet i Guds rike! Målet motiverer kirken og den enkelte av oss til å ta livet på alvor: 2.Kor 7; 1 Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel og fullføre vår helliggjørelse i ærefrykt for Gud.

3. Sant og ærlig om livet og livet som kristen (v 5 - 9a)

Som kristne må vi være ærlige på spenningen mellom å være et menneske som kommer til kort, synder og mislykkes - OG å tro på vår åndelige identitet som fullkommen og feilfri i Kristus.

Å bli frelst er som å få utdelt ... en eske med Lego. Pakke med Lego inneholder ALT. Bibelen sier at Jeg har fått alt I KRISTUS (Efes 1). Men vi bygger livet og kristenlivet bit for bit. Det er viktig å følge bruksanvisningen. Bygger vi feil, trenger vi å ta noen skritt tilbake, omvende oss og bygge videre etter tegningen. Byggetegningen er Guds ord og fellesskapet i Kirken med andre kristne. Den Hellige Ånd vil alltid hjelpe deg i byggeprosessen!

Viktig at retningen på livet alltid fører mot målet! Guds plan for deg er at du skal komme så langt som overhode mulig på «legoprosjekt!». Ikke vær fornøyd med bare å være i begynnelsen - strekk deg etter å komme lengst mulig mot målet! Det er nettopp midt i dette livet at Gud er tilstede og handler og leder deg!

Spørsmål til samtale:

1.       (min identitet i Kristus) - Snakk sammen om hva det vil si å ha et sunt åndelig selvbilde og tenke rett om synd, omvendelse og det som sporer oss av.  Hvordan er det å være deg og meg i denne verden?  

2.       (Sant og ærlig om livet som kristen) - Vi lever i denne verden og er ikke upåvirket av det som skjer.  Hvordan håndterer vi denne spenningen og lar det forandre våre daglige valg, i hverdagen, i familien, på jobben/skolen, i fritiden osv?

 

 

 

Spenningen mellom Guds gode plan og mitt liv slik som jeg opplever det Spenningen mellom Guds gode plan og mitt liv slik som jeg opplever det

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda