Søndag 17. november 2013

av Moses Choudary

Hør den inspirerende talen til Moses her.
Søndag 17. november 2013 Søndag 17. november 2013

Tilbake til talereferater

 

 

Jesus - mitt liv og min seier

av Arnfinn Clementsen

Hør budskapet fra gudstjenesten på søndag her!

Les mer..

Jesus - mitt liv og min seier Jesus - mitt liv og min seier