Snu forbannelse til velsignelse?

av Tormod Røyland

Hvordan kan du snu forbannelser til velsignelser? Forbannelse: Faktoren eller kraften som får deg til å vende deg bort fra det viktigste, og fra Guds vilje. Velsignelse er, har motsatt betydning, og betyr å vende seg til Gud

For eksempel: Unge i dag blir omtalt som «Generasjon prestasjon». De er snille og veloppdragne, men lever med en stor forventning om å prestere. Kanskje du også kan kjenne deg igjen? Prestere for å være noe, bli noe, og å oppfylle et udefinert ideal. Følelse av utilstrekkelighet og prestasjonspress får utvikle seg. Det skaper disharmoni, livet blir ustemt, og noen blir syke. Sjelslivet har blitt overtatt av uro. Kan det tenkes at vi prøver å bedøve eller veie opp for indre uro med alle mulighetene som velstandssamfunnet gir oss? Det kan være verd å spørre seg selv om jeg prøver å kompensere for uro i sjelen med sosiale media, TV-serier, shopping, alkohol, oppussingsprosjekter, underholdning og nye opplevelser (som ikke nødvendigvis i seg selv er feil). Enhver velsignelse kan bli en forbannelse dersom velsignelsen ikke forvaltes rett. Velsignelser, som kan bli forbannelser, dersom «ting» har overtatt førsteplassen i livet. 

Jesus sa: (Matt 11; 28): Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.

1. KOM TIL JESUS!

Jesus sier: «jeg vil gi dere hvile – så skal dere finn hvile for deres sjel». 
Når vi kommer til Jesus og setter Jesus først i våre liv, får vi en «kjøl» i livet (jfr en seilbåt). 

- Grunnleggende trenger hvert menneske å ta imot Jesus som sin frelser. 
- Siden trenger vi stadig å komme til Jesus med våre liv for å finne hvile for sjelen. Han snur forbannelsene til velsignelse når han er nummer 1 i livet! 

2. FORSTÅ DIN KAPASITET I GUD!

- Du er skapt av Gud med enormt potensiale og kreativitet! Du er skapt for velsignelse og velsigne! 
1. Mos 1; 27​«Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, ..»

- Tro at Jesu forsoningsverk brøt enhver forbannelse over ditt liv. I Kristus er du satt fri fra forbannelsen, for å leve i velsignelse. 
Gal 3; 13: «Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld». 

- Du er skap til å eie livet og ha herredømme! Du er en NY skapning i Kristus med åndelige potensiale og kraft! Du er skapt for å regjere i ditt liv!
Rom 5; 17: «Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave, eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus».
Rom 8; 37: «Vi vinner mer enn seier ved Ham som elsket oss».

3. INVESTER I FELLESSKAPET

1. Kor 1; 9: «Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre». 

Vi trenger alle fra tid til annen å justere kursen, og finne tilbake til alenetiden med Jesus. Den udelte oppmerksomheten hvor du er alene med din Herre og frelser. I Ham er hvilen, styrken, fokus og kjærligheten! I Kristus kan du alltid snu forbannelse til velsignelse i ditt liv.

TIL SAMTALE: 

Hvordan kan prestasjons- og velferdssamfunnet bli en forbannelse?

Hva mente Jesus da ha sa: «Kom til meg, dere som strever…»?

Hva slags tanker gjør du deg om at Gud «.. har kalt dere til fellesskap med sin sønn»?

Snu forbannelse til velsignelse? Snu forbannelse til velsignelse?

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda