Skap en kultur for vekst

av Samuel Estdahl

 

"Skap en kultur for vekst"
1Kor 3:6 "Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst."
Estdahl talte om betydningen av å skape en vekstkultur i menigheten. Han fortalte fra Jesuskirka i Tromsø, som er en ung menighet, og som har gjort bevisste forandringer for å nå ut til nye mennesker og nye generasjoner. Det handler ikke om hva vi liker, men om å gjøre en menighet hvor nye mennesker trives, Jeg tror ikke på en ungdomsmenighet, men jeg tror at ulike generasjoner kan stå sammen og skape en menighet hvor unge mennesker trives. Han påpekte at 80% av alle som blir kristne blir det før de er 23 år, og at 80% av dem igjen blir kristne før de er 18. Ut fra dette skulle det være enkelt å sette våre prioriteringer, sa Estdahl.

Skap en kultur for vekst Skap en kultur for vekst

Tilbake til talereferater

 

 

Den samme Jesus

av Arnfinn Clementsen

”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid”
”Jesus Christ is the same yesterday, today and forever”
Hebr 13:8

NB! Podcast ikke tilgjengelig fra vanlig "kanal" - men trykk på lenken under, og du kan høre den likevel!

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda