Sitte - Vandre - Stå

av Arnfinn Clementsen

 

Paulus brev til Efeserne/ Ephesians

----------------------------------------------------------------------------------------------

Innledning: Paulus brev til Efeserne

1:1-3:21            SITTE   -  SIT :             

4:1-6:9              VANDRE          -  WALK:          

6:10- 6:24          STÅ:                 -  STAND

 

1.     SITTE - Vår posisjon-stilling i Kristus!

Hvile med hele vår vekt på ham - og det han har gjort
Efes 2,6  Og Han oppreiste osss sammen med Ham og satte oss sammen    
               med Ham i den himmelske verden i Kristus Jesus (BGO)
Ephes 2:6 and raised us up together, and made us sit together in the
               heavenly places in Christ Jesus (NKJV)
Efes 1:3-14 utvalgt - forutbestemt - forløst - nådes rikdom - arvinger
                  - åndens segl og pant

"esus er den stolen vi kan stole på

 

2. VANDRE - Kristus i oss - vårt liv i verden

Vårt liv i verden - kirken/ menigheten  - familien

Efes 4,1-2         Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld,

at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått,  i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet.

Kristus i deg er et liv i ånden - ikke under loven, men under nåden!

 

3. STÅ - Vår seiersposisjon er i Jesus

Efes 6,10-13     13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand (stå imot) på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 

* Jesus har seiret  - vår seier er i Ham
    Efes 1:17-22 Paulus bønn

* v.11-12 Djevelens listige knep - hvem er vår fiende?

* v. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning

* Stå og bli stående gjennom alt - prøvelser - stormer - sykdom osv
Jak 4:7             Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal
                        han flykte fra dere

1.Pet 5,8           Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løvefor å finne noen å sluke Stå ham imot, faste i troen!

Vår oppgave er ikke å beseire djevelen, men å stå fast i Hans seier

 

Til samtale - For conversation:
 *Samtal om hva punktene, sitte - vandre - stå, betyr for deg i ditt  daglige liv

* Talk about what the point, sit - walk - stand, means to you in your daily life.

 

 

Sitte - Vandre - Stå Sitte - Vandre - Stå

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda