Sinnet fornyelse!

av Harald Windenes

Rom 12.1-2: Bli forvandlet ved at ditt sinn fornyes. I et samfunn der du konstant fores med negative ting er det utrolig viktig at du lar ditt sinn og dine tanker fornyes av Jesus.
Hvordan kan ditt sinn fornyes?
1. Ved daglig å lese Guds Ord.
Ef. 5.25-26: Ordet/Bibelen har en rensende kraft.
Heb.4.12: Ordet er levende og virksomt.
2. Ved å være sammen med mennesker som elsker Jesus.
Apgj. 2.42: Fellesskap med andre kristne.

 

Rom 12.1-2: Bli forvandlet ved at ditt sinn fornyes. I et samfunn der du konstant fores med negative ting er det utrolig viktig at du lar ditt sinn og dine tanker fornyes av Jesus.
Hvordan kan ditt sinn fornyes?
1. Ved daglig å lese Guds Ord.
Ef. 5.25-26: Ordet/Bibelen har en rensende kraft.
Heb.4.12: Ordet er levende og virksomt.
2. Ved å være sammen med mennesker som elsker Jesus.
Apgj. 2.42: Fellesskap med andre kristne.
3. Ved fellesskap med Jesus gjennom bønn.
Bønn – kristenlivets åndedrett. I bønnefellesskapet kommer nye tanker fra Gud.
• ”Som en ødelagt by med nedrevet mur er en mann som ikke kan styre sitt sinn.” Ordspr.25.28.
Det er en som jobber målrettet med å rive ned muren i ditt sinn. Det er djevelen. Den som kontrollerer tankene dine, kontrollerer deg.
Djevel – ikke et navn men en arbeidsbeskrivelse.
Gr. Diabolos, dia – gjennom, trenge gjennom.
balos – kaste,slå
diabolos – en som slår og slår og slår til det bryter gjennom. Han utmatter deg med angrep mot ditt sinn.
• Fristeren. Jak.1.14-15
Han legger ut agn og lokker deg.
• Djevelen bygger festningsverk av løgner i ditt sinn: 2 Kor 10.4-5
Du tenker ”Jeg kan aldri bli fri”. Sannheten er at du er fri.
v.5: ”tar enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus”.
Du kan styre dine tanker, ved Guds hjelp.
Bli forvandlet ved at ditt sinn fornyes!

Sinnet fornyelse! Sinnet fornyelse!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda