Singelkristen eller teamplayer

av Arnfinn Clementsen

Matt 16:13-19 Du er Kristus, den levende Guds Sønn

1. Et nytt folk - menigheten – står fram i verden
Et nytt folk som verden aldri før hadde sett står fram i Den Hellige Ånds kraft
Gal 3:28 Her er verken jøde eller greker, verken trell eller fri, verken mann eller kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus.

1Pet 2:9 Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et helllig folk, et eiendomsfolk
Efes 3:4 Kristi mysterium 


2. Du er en del av noe stort
Menighet er ikke en organisasjon, forening, losje, interessefellesskap...

Menigheten er Kristi kropp på jorden - en levende organisme - Jesu i verden

1Kor 12:12 For slik som legemet er ett og har mange lemmer, men alle de
mange lemmene på det ene legemet er ett legeme, slik er det også med Kristus

3. "Singelkristne" forandrer ikke verden
Du er frelst inn på en kropp hvor du har en funksjon

Du kan ikke ha del i Jesus uten å ha del i Hans kropp - menigheten
Frihet og forpliktelser - et frivillig valg
Singelkristen eller team player? et handler om overgivelse.

4. Sammen kan vi forandre verden
"En kirke som lever for seg selv, dør for seg selv" (Willam Temple)
"Kirken er den eneste institusjon som eksisterer til fordel for de som ikke er medlemmer" (William Temple)

Kirke for byen - Kirke for den unge generasjonen

5. Det er på tide å "krysse over"

"Det finnes mange menigheter som har hatt en fantastisk fortid, men som ikke har en framtid uten at det skjer en ekstrem forvandling" (Paul Scanlon)
"Kryss over" - hva betyr det for oss?

Fra fortid til framtid - fra tradisjon til nytenkning - fra innadvendthet til utadvendthet - fra isolasjon til fruktbarhet - fra stagnasjon til vekst
- fra generasjon til generasjon

 

Singelkristen eller teamplayer Singelkristen eller teamplayer

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda