Si bare et ord - Just speak a word

av Arnfinn Clementsen

Matt 8:1-13 Innledning: Jesus helbreder høvedsmannens tjener
Kapernaum: Stor og betydningsfull by på Jesu tid. Tollstasjon på vei til Syria og
Mesopotamia. Peter bodde der, og Jesus hadde denne byen som sitt senter for
virksomheten i Galilea. Høvedsmann på Bibelens tid - På gresk, «hekatonarkjos» som betyr «leder av
hundre mann» Historien om Jesus som helbreder høvedsmannens tjener Den første høvedsmannen i det nye testamentet møter vi i Matteus 8 (romersk). Han hadde en ydmyk holdning, samtidig som han forsto betydningen av myndighet.

1. Våre ord setter kursen for våre liv
Våre ord skaper atmosfæren rundt våre liv - i familien og i menigheten!
Forkynnelse, lovsang og måten vi snakker til, med og om hverandre setter kursen
Ordsp 18:21
Død og liv er i tungens makt................

2. Ett ord kan forandre ditt liv
Mark 11:23-24
Den som sier til dette fjellet: Løft deg og kast deg i have
Vi trenger alle ord inn i våre liv - troens ord!
Rom 10:9-10
... med munnen bekjenner en til frelse
Matt 12:33-37
37 etter dine ord skal du kjennes tettferdig
Bare ett ord kan gjøre deg rettferdig: JESUS

3. Ord i rette tid
Ordsp 15:23
hvor godt det er med et ord talt i rette tid! (in due season)
Vi kan alle være med å tale ord av liv, trøst og oppmuntring inn i andres liv
Guds ord er ord i rette tid - si bare et ord!
Sal 119:105
Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.
Takk og lovprisning er ord i rette tid
Sal 145:2
Hver dag vil jeg love Deg, og jeg vil prise Ditt navn i all evighet
Gode ord er ord i rette tid
Sal 45:2 Mitt hjerte strømmer over av gode ord (BS)
Ordsp 16:24
Milde ord er som rennende honning, søte for sjelen og til legedom
for beina
Profetiske ord er ord i rette tid
1Kor 14:3
Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse,
formaning og trøst.
Vær våken for menneskene rundt deg og deres behov
Lytt til Ånden stemme i ditt indre. Våg å si og dele det du får i ditt hjerte.

Avslutning: Et ord fra Gud kan forandre ditt liv - og menneskers livditt liv
- Si bare ett ord!

 

Si bare et ord  - Just speak a word Si bare et ord  - Just speak a word

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda