Sett kursen for ditt liv

av Arnfinn Clementsen

Ordsp 15:23 En mann får glede når hans munn kan gi svar, og hvor godt det er med et ord talt i rette tid!

Innledning: Våre ord setter kursen for våre liv
Våre ord skaper atmosfæren rundt våre liv

Det er kraft i våre ord - i vår munn - både til det positive og det negative
Et oppmuntrende ord i rette tid kan løfte deg opp og stryke av deg motløshet
Et negativt ord kan ta fra deg gleden og friheten, og med ett er allting tungt
Ett eneste ord kan snu atmosfæren i et rom - på godt og vondt!
Ordsp 18:21 Død og liv er i tungens makt................
Jak 3:2-4 2 For vi snubler alle i mange ting. Hvis noen ikke snubler i ord, er
han en fullkommen mann, som også er i stand til å holde hele legemet i tømme.

1. Guds ord er ord i rette tid
Sal 119:105 Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.
Jes 41:10 Frykt ikke, for Jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for Jeg
er din Gud. Jeg styrker deg, ja, Jeg hjelper deg, Jeg holder deg....
Fil 4:6 Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner
Fyll deg med Guds Ord og tal Guds Ord og ord på linje med Guds ord

2. Lovprisning er ord i rette tid
Sal 145:2 Hver dag vil jeg love Deg, og jeg vil prise Ditt navn i all evighet
Sal 35:28 Min tunge skal tale om din rettferd og lovsynge deg hele dagen BS)
Mat 21:16 Og Jesus sa til dem: "Ja, men har dere aldri lest: Fra spedbarns og diebarns munn har Du beredt Deg lovprisning?"

3. Gode ord er ord i rette tid
"Eit ord i rett tid er betre enn mange andre" (Ivar Aasen)
Sal 45:2 Mitt hjerte strømmer over av gode ord (BS)
Ordsp 16:24 Milde ord er som rennende honning, søte for sjelen og til legedom for beina
Jes 50:4 Herren Gud har gitt Meg en disippeltunge, så Jeg kan vite å styrke den trette med Mine ord
Efes 4:29 29 La ikke et eneste råttent ord komme ut fra deres munn, men bare ord som er gode til nødvendig oppbyggelse, for at ordene kan gi nåde til dem som hører på.

Avslutning: Hvor godt det er med et ord talt i rette tid!

 

Sett kursen for ditt liv Sett kursen for ditt liv

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda