Seiersrikt kristenliv!

av Jan Inge Espedal

1.Timoteus brev 6.12: ”Strid troens gode strid…”

Guds ord oppfordrer oss til å stride troens gode strid. Dette betyr ikke at vi mennesker må streve masse for å bli frelst, frelsen ved troen på Jesus er gratis. Men når det gjelder det kristne livet, oppfordrer Guds ord oss til å kjempe for å tro det Gud sier til tross for stemmer, forestillinger, budskap, omgivelser eller andre ting som motsier Bibelens sannheter.

 

1.Timoteus brev 6.12: ”Strid troens gode strid…”

Guds ord oppfordrer oss til å stride troens gode strid. Dette betyr ikke at vi mennesker må streve masse for å bli frelst, frelsen ved troen på Jesus er gratis. Men når det gjelder det kristne livet, oppfordrer Guds ord oss til å kjempe for å tro det Gud sier til tross for stemmer, forestillinger, budskap, omgivelser eller andre ting som motsier Bibelens sannheter.

Ved å tro på Jesus blir man en gjenfødt skapning, det vil si at man grunnleggende ønsker å leve i tråd med Guds ord. Men mens vi lever på jorden, som er besmittet av synd og ondskap på grunn av syndefallet, har vi en kamp mot vårt kjød (den menneskelige naturen) og løgner som kommer fra løgnens far, djevelen.

Det som er gode nyheter er at vi ikke selv skal vinne seier over ondskapen i denne verden, denne seieren er allerede vunnet av Jesus Kristus. Vår oppgave er å kjenne Guds sannheter, slik at vi kan vinne seier på alle livets områder. Vi trenger ikke ligge under for løgnaktige tanker, og være bundet av synd, men vi kan leve i den frihet som Gud har kalt oss til.

Johannes 8.32: ”Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.”

 

Seiersrikt kristenliv! Seiersrikt kristenliv!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda