Seier på innsiden!

av Arnfinn Clementsen

Ef 3:16 og jeg ber om at Han vil gi dere å bli styrket med kraft ved Sin Ånd
I det indre menneske

Innledning: Livet på innsiden og utsiden!
Noen mennesker ser fantastiske ut på utsiden, og framstår på en overbevisende måte, men vi er aldri større på utsiden enn vi er på innsiden!
Bibelen forteller om David og Goliat. Goliat var en kjempe, 3,25 m høy, men selv om David var en tenåring, var han større på innsiden!
1Sam 17:32 Da sa David til Saul: "Ingen av mennene må miste motet på grunn av ham. Din tjener vil gå og kjempe mot denne filisteren."

 

Ef 3:16 og jeg ber om at Han vil gi dere å bli styrket med kraft ved Sin Ånd
I det indre menneske

Innledning: Livet på innsiden og utsiden!
Noen mennesker ser fantastiske ut på utsiden, og framstår på en overbevisende måte, men vi er aldri større på utsiden enn vi er på innsiden!
Bibelen forteller om David og Goliat. Goliat var en kjempe, 3,25 m høy, men selv om David var en tenåring, var han større på innsiden!
1Sam 17:32 Da sa David til Saul: "Ingen av mennene må miste motet på grunn av ham. Din tjener vil gå og kjempe mot denne filisteren."

Forskjellen på ”like dyktige mennesker” er på innsiden; i innstilling og karakter
Vekst og modenhet avgjøres av karakter, ikke av talenter, nådegaver,
eller dyktighet.
Synlige nederlag har sin årsak i nederlag på innsiden!
Viktig å være ærlig på svake sider og ville forandring!

1. Du må kjenne din identitet
Vår stilling/ posisjon i Kristus! Sønner og døtre - elsket av Gud – vår Far!
Gal 4:4-7 6 Og fordi dere er sønner, har Gud sendt Sin Sønns Ånd
inn i våre hjerter, som roper: "Abba, Far!
Heb 12:5-10 5 Og dere har glemt formaningen som taler til dere som til
sønner: Min sønn, forakt ikke Herrens tukt! Bli heller ikke motløs når du refses av Ham.
Gud behandler oss som sønner og døtre! Oppdrar oss i kjærlighet.

2. Du kan få seier og vekst på innsiden
a. Ta imot Guds nåde
Nåden er kraftkilden til et forandret liv!!!
1Kor 15:10 Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og Hans nåde mot
meg har ikke vært forgjeves
Tit 2:11 11 For Guds frelsende nåde til alle mennesker er åpenbart,
12 og denne nåden oppdrar oss for at vi skal fornekte…..
b. Lev ut fra det nye livet på innsiden
Gal 5:16-18 16 Men jeg sier: Vandre i Ånden, og dere skal slett ikke
fullføre kjødets lyst.
c. Innrøm dine svakheter og bestem deg for å seire
Kol 3:1-5 Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting
som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd
Det handler ikke om loviskhet eller religiøst selvstrev, men om å bruke din gudgitte autoritet til ta beslutninger som gir deg seier

3. Frukten av livet på innsiden
Gal 5:22-23 Åndens frukt er kjærlighet , glede, fred, langmodighet,
vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt

Avslutning: Seier på innsiden
De seire du vinner på innsiden vil gi deg frimodighet, utvide dine områder og ditt liv på utsiden – og gjøre at det lykkes for deg i livet!

Seier på innsiden! Seier på innsiden!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda