Se, jeg gjør noe nytt!

av Jan Inge Espedal

Jesaja 43, 19: ”Se, Jeg gjør noe nytt, nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, Jeg skal sannelig lage vei i ødemarken og strømmer i ørkenen.”

Gud er konstant og uforanderlig, det Han er kan ikke forandres. Samtidig så sier Han i Sitt ord at Han gjør noe nytt. Det virker som om Gud er kreativ og ønsker å gjøre nye ting i og gjennom våre liv.

Gode rutiner og strukturer er som regel noe positivt, men det er vel så viktig med nye tanker, nye ting å gjøre, og nye måter å gjøre gamle rutiner på.

Forkynneren 3, 1: "Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen."

Selv om Guds plan er at vi skal bære mye frukt, så er det viktig å være klar over at livet har faser, akkurat slik som året har forskjellige årstider. Det forventes ikke at man bærer mye frukt midt på vinteren. Det er en tid for å hvile, en tid for forberedelser, en tid for å blomstre og en tid for å feire store og små triumfer.

Gud ønsker å gjøre noe nytt i livene våre, la Han få gjøre dette slik det blir til glede for de rundt oss, for oss selv og ikke minst for Gud!

 

 

Se, jeg gjør noe nytt! Se, jeg gjør noe nytt!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda