Sannheten setter fri

av Arnfinn Clementsen

”For loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus” Joh 1:17
Når vi bytter ut krav med nåde, og løgn med sannhet, settes vi fri. Det blir slutt på strevet, og vi begynner å leve. Jesus har allerede gitt deg sitt beste, og du kan ta imot det og leve i det akkurat nå. All religion begynner med deg - og hva du gjør, men kristenlivet begynner alltid med Jesus - og det som han har gjort! Vi avslører 10 ”løgner” og proklamerer 10 sannheter som setter fri!

1. Du er ikke god nok
VI er ikke gopde nok i oss selv, men de gode nyhetene er at du ikke behøver å være god nok, fordi Jesus er god nok - og det han har gjort for oss er mer enn nok!
1Kor 1: 27 Og Gud har utvalgt det svake i verden, for å gjøre det som er mektig til skamme Sannheten er at du er god nok for Gud akkurat slik som du er.

2. Alt vi behøver er mere av Jesus
Når Gud ga Jesus for vår frelse og vårt liv, så ga han oss alt vi behøver i Jesus.
Efes 1:3 Lovet være Herre Jesu Kristi Gud og Far! Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse
i den himmelske verden i Kristus Sannheten er at vi behøver å se hva Gud allerede har gitt oss i Jesus

3. Hvis du bare ber nok, vil du få bønnesvar
Bønn er relasjon med Gud, ikke et strev for å fortjene eller oppnå eller fortjene noe.
Rom 8:32 Han som ikke sparte Sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle, hvordan skal Han kunne annet enn å gi oss alle ting med Ham?
Sannheten er at vi har fått alt vi behøver i Jesus Kristus

4. Vi må gjøre mer for Gud
Gud er ikke ute etter vårt selvstrev og våre gjerninger, men han vil leve sitt liv gjennom oss.
Gal 2:20
20 Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kjødet, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og gav Seg Selv for meg.
Sannheten er av Jesus vil leve sitt liv gjennom oss

5. Hvis vi skal bli brukt av Gud må vi betale prisen
Gud bruker deg ikke fordi du har betalt en pris. Han bruker deg av bare nåde.
Matt 11: 29-30 Ta Mitt åk på dere og lær av Meg, for Jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelene deres. For Mitt åk er gagnlig, og Min byrde
er lett. Sannheten er at det eneste du behøver er et villig hjerte

6. Vi må finne Guds perfekte vilje med våre liv
Mange strever for å komme inn i Guds vilje, og resultatet er fordømmelse.
Efes 2:10 For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har
gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem.
Sannheten er at Gud vil lede deg dag for dag

7. Vi må seire over djevelen
I denne verden møter vi kamp og motstand, og djevelen er en realitet, men Jesu seier er vår seier.
Koll 2:15 Han avvæpnet myndighetene og maktene, og vanæret dem offentlig da Han
triumferte over dem på korset Sannheten er at djevelen er beseiret

8. Gud behandler oss etter våre synder
Gud behandler oss ikke etter vår synd, slik at han straffer eller belønner.
Salme 103: 10 Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger.
Sannheten er at Jesus ble straffet i vårt sted

9. Gud har en mening med alt som skjer
Vi tror ikke at det er en mening med alt som skjer, men Gud kan vende alt til det gode.
Rom 8:29 Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for
dem som er kalt etter Hans rådslutning. Sannheten er at Gud har en mening med ditt liv

10. Det er få som blir frelst
Jesus forsonet hele verden med Gud, og Gud vil at alle skal bli frelst.
Åp 7:9 Deretter så jeg, og se, en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag, stammer, folk og tungemål, som stod foran tronen og foran Lammet, kledd i hvite kjortler, med palmegrener i hendene sine.
Sannheten er at himmelen skal bli full!

 

Sannheten setter fri Sannheten setter fri

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda