Sannhet

av Vigdis Håland

Sannhet
Må stadig oppdages på ny
2 grunnleggende sannheter:
A Gud elsker meg - alltid
B Jeg er rettferdig
A 1.Jer,31.3-4
a) Gud elsker meg

 

b) Gud bygger meg opp, ordtaket: »Du viste deg glad i venners lag, men at hjertet var nær ved å briste, det var det ingen som visste!» Men Gud vet. Han gjenoppretter, skaper noe nytt!
c) Gud gir glede

A 2. Jes.43.4a Du er dyrebar i Guds øyne (Gud gir ære)
A 3 Høys. 2.4 Hans banner over oss er kjærlighet
A 4.Joh,3.1 Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss - åpenbaring

B. Jeg er rettferdig
B 1 Rom.5.1 og 9
Rettferdiggjort ved Jesu blod og ved tro
Rettferdig betyr at vi er tilgitt, slipper å ta straffen, blir erklært skyldfri.
B 2 Rom.3.24 Ufortjent av nåde
B 3.Kor.5.21 «Er blitt Guds rettferdighet», får Guds rettferdighet. Rettferdiggjørelsen forløser / skaper fred

En rett forståelse av rettferdiggjørelsen gir:
- rett/nytt selvbilde
- rett Gudsbilde
- frimodighet innfor Gud i bønn
- frimodighet i tjeneste
- fordømmelse får ikke tak på oss

Jeg er elsket - derfor kan jeg elske
Hvordan få dette til:
a. 2.Tess.3.5 Herren leder hjertet inn i Guds kjærlighet
b. Rom.5.5 Guds kjærlighet utøst i mitt hjerte
c. 1.Joh.4.19 Vi kan elske Gud for han elsker oss først

Vi trenger Guds åpenbaring slik at Ordet blir oss til gagn!

Aktuelle spørsmål til samtale på livsgruppesamlinger:
Hva betyr det for deg i din hverdag å vite at du er elsket av Gud?
Hva kan vi gjøre praktisk for å vise at vi elsker mennesker; venner, naboer, nye som
kommer til KK osv.?

 

Sannhet Sannhet

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda