Sannhet

av Vigdis Håland

Sannhet
Må stadig oppdages på ny
2 grunnleggende sannheter:
A Gud elsker meg - alltid
B Jeg er rettferdig
A 1.Jer,31.3-4
a) Gud elsker meg

 

b) Gud bygger meg opp, ordtaket: »Du viste deg glad i venners lag, men at hjertet var nær ved å briste, det var det ingen som visste!» Men Gud vet. Han gjenoppretter, skaper noe nytt!
c) Gud gir glede

A 2. Jes.43.4a Du er dyrebar i Guds øyne (Gud gir ære)
A 3 Høys. 2.4 Hans banner over oss er kjærlighet
A 4.Joh,3.1 Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss - åpenbaring

B. Jeg er rettferdig
B 1 Rom.5.1 og 9
Rettferdiggjort ved Jesu blod og ved tro
Rettferdig betyr at vi er tilgitt, slipper å ta straffen, blir erklært skyldfri.
B 2 Rom.3.24 Ufortjent av nåde
B 3.Kor.5.21 «Er blitt Guds rettferdighet», får Guds rettferdighet. Rettferdiggjørelsen forløser / skaper fred

En rett forståelse av rettferdiggjørelsen gir:
- rett/nytt selvbilde
- rett Gudsbilde
- frimodighet innfor Gud i bønn
- frimodighet i tjeneste
- fordømmelse får ikke tak på oss

Jeg er elsket - derfor kan jeg elske
Hvordan få dette til:
a. 2.Tess.3.5 Herren leder hjertet inn i Guds kjærlighet
b. Rom.5.5 Guds kjærlighet utøst i mitt hjerte
c. 1.Joh.4.19 Vi kan elske Gud for han elsker oss først

Vi trenger Guds åpenbaring slik at Ordet blir oss til gagn!

Aktuelle spørsmål til samtale på livsgruppesamlinger:
Hva betyr det for deg i din hverdag å vite at du er elsket av Gud?
Hva kan vi gjøre praktisk for å vise at vi elsker mennesker; venner, naboer, nye som
kommer til KK osv.?

 

Sannhet Sannhet

Tilbake til talereferater

 

 

Himmelen til jorden

av Rune Borgsø

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda