Sammen i tjeneste for evangeliet

av Tormod Røyland

Som kirke er vi «fanget» og «betatt» av det navnet som har frelst oss – Jesus Kristus. Derfor er kirkens oppdrag ikke et offer, men en respons.
Som kirke er det vår dypeste glede å gi evangeliet videre.

«Ja, jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus» Fil 3; 7- 8
Det betyr:
- å kjenne Gud som vår frelser og rettferdiggjører (identitet)
- å kjenne Gud som den som har send kirken (deg og med) til verden med evangeliet (oppgaven og oppdraget)

I   Kirkens budskap er evangeliet!
Efeserbrevet 2; 4 - 10
1. Guds barmhjertighet og kjærlighet:
Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, 5 gjorde han oss levende med Kristus, .. 7 Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. 8

2. Kirkens identitet:
For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.

3. Kirkens oppdrag:
For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem Efeserbrevet 2; 4 - 10.

II   Hvordan møter evangeliet menneskets største behov?
Hvorfor døde Jesus - og ikke bare at han døde, men hva betyr det når Det nye testamentet forteller at han døde for våre synder? Hva betyr det for verden?
For å forstå dette, må vi tilbake og se på det største problemet ethvert menneske står ovenfor:
Synden. Betyr; Dét som skiller oss fra Gud 
- Rom 3;23: "Alle har syndet, og har ingen del i Guds herlighet".
- Den engelske novelleforfatteren Somerset Maugham sa: "Skrev jeg ned alle tanker jeg en eller annen gang har tenkte, og alle handlinger jeg en eller annen gang har gjort, ville folk kalle meg et fordervet monster."
- Roten til synd ligger i at vår relasjon til Gud er brutt, og resultatet er at vi er avskåret fra ham.
- Lord Mackay sa: "Det sentrale emnet i vår tro er at vår Herre Jesus Kristus ofret seg selv på korset for våre synder..

III   Evangeliet er:
1. Jesus forsoner og tilgir:
På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet 1.Peter 1; 24.

2. Jesus er vår stedfortreder - døde døden istedenfor mennesket.
For Gud var i Kristus og forsonte verden med Seg Selv, så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres,.. 2Kor 5:19

3. Jesus er den som har stått opp!
Jesus lever - og han sitter ved Gud Far sin høyre hånd - og fra tronen i himmelen bygger han sin kirke på jorden gjennom sitt ord og Den hellige Ånd.

Til samtale:
1. Hvorfor er det viktig for kirken og enhver kristen å fokusere på evangliet?
2. Hva er det i evangeliet som «taler» spesielt sterkt til deg i ditt liv?
3. Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å dele evangeliet med mennesker?

 

Sammen i tjeneste for evangeliet Sammen i tjeneste for evangeliet

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda