Sammen er vi sterke

av Arnfinn Clementsen

Efes 4:1-6 og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens bånd
Singelkristne forandrer ikke verden
Jeg tror på individets frihet, men ikke en egoistisk individualisme
Narsissisme – jeg, meg og jeg!
Verken sosialisme eller liberalisme…….

Du kan ikke ha del i Jesus uten å ha del i Hans kropp
Menighet er ikke en plass for isolasjon, men for fellesskap, fruktbarhet, vekst
Frihet og forpliktelser - et frivillig valg. Bare sammen kan vi forandre verden!

Skape en inkluderende relasjonskultur

Enheten i Kristus Jesus
Efes 4:3 Åndens enhet
Gal 3:28 Her er verken jøde eller greker, verken trell eller fri, verken mann eller kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus
Det finnes en enhet i Kristus som gjør alle gjenfødte troende til søsken

Lokalmenigheten: Enhet i hjerte og sinn
Apg 4:23 da de var løslatt, gikk de til sine egne (den lokal menigheten)
Apg 4:32 hele flokken av troende var av ett hjerte og en sjel (ett sinn)

1Kor 1:10 ....at dere alle fører den samme tale, og at det ikke må være splittelser blant dere... (leve i harmoni med hverandre)
Jeg tror på storhet, mangfold og romslighet, men ikke kaos og uorden
Eksempler fra Bibelen:
Lot og Abraham (1Mos 13) - Jerusalem og Antiokia - - Paulus og
Barnabas (Apg 15)

Fra kirkehistorien:
Kirkehistorien; Ortodokse - Katolisisme - Luther - Metodismen - Baptismen
- pinsebevegelsen
"Min egen historie": Karismakirken

Hvordan bevare enheten - og vokse
Efes 4:3 legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens bånd
Elske hverandre - Underordne oss hverandre - Ære våre ledere - Samme visjon

Avslutning: Framtiden er vår!
Sammen kan vi forandre verden!

 

Sammen er vi sterke Sammen er vi sterke

Tilbake til talereferater

 

 

Den samme Jesus

av Arnfinn Clementsen

”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid”
”Jesus Christ is the same yesterday, today and forever”
Hebr 13:8

NB! Podcast ikke tilgjengelig fra vanlig "kanal" - men trykk på lenken under, og du kan høre den likevel!

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda