Sammen er vi sterke

av Arnfinn Clementsen

Efes 4:1-6 og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens bånd
Singelkristne forandrer ikke verden
Jeg tror på individets frihet, men ikke en egoistisk individualisme
Narsissisme – jeg, meg og jeg!
Verken sosialisme eller liberalisme…….

Du kan ikke ha del i Jesus uten å ha del i Hans kropp
Menighet er ikke en plass for isolasjon, men for fellesskap, fruktbarhet, vekst
Frihet og forpliktelser - et frivillig valg. Bare sammen kan vi forandre verden!

Skape en inkluderende relasjonskultur

Enheten i Kristus Jesus
Efes 4:3 Åndens enhet
Gal 3:28 Her er verken jøde eller greker, verken trell eller fri, verken mann eller kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus
Det finnes en enhet i Kristus som gjør alle gjenfødte troende til søsken

Lokalmenigheten: Enhet i hjerte og sinn
Apg 4:23 da de var løslatt, gikk de til sine egne (den lokal menigheten)
Apg 4:32 hele flokken av troende var av ett hjerte og en sjel (ett sinn)

1Kor 1:10 ....at dere alle fører den samme tale, og at det ikke må være splittelser blant dere... (leve i harmoni med hverandre)
Jeg tror på storhet, mangfold og romslighet, men ikke kaos og uorden
Eksempler fra Bibelen:
Lot og Abraham (1Mos 13) - Jerusalem og Antiokia - - Paulus og
Barnabas (Apg 15)

Fra kirkehistorien:
Kirkehistorien; Ortodokse - Katolisisme - Luther - Metodismen - Baptismen
- pinsebevegelsen
"Min egen historie": Karismakirken

Hvordan bevare enheten - og vokse
Efes 4:3 legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens bånd
Elske hverandre - Underordne oss hverandre - Ære våre ledere - Samme visjon

Avslutning: Framtiden er vår!
Sammen kan vi forandre verden!

 

Sammen er vi sterke Sammen er vi sterke

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda